User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-11-19

In Gods aanwezigheid

Mijn ziel verlangt naar uw aanwezigheid, Heer.
Wanneer mijn gedachten zich naar U keren,
ontvang ik vrede en tevredenheid.

Vrijheid

God gaf me het geschenk van de vrijheid.
Zelfs als leefde ik in gevangenschap,
mijn ziel zou vrij zijn.
Laat mij met uw genade, Heer,
deze vrijheid met wijsheid behandelen.

Bewustzijn

In welke domeinen van mijn leven
voel ik hoop, bemoediging en groei ?
Door terug te kijken
naar de afgelopen maanden,
zie ik misschien
welke gebeurtenissen of bezigheden vruchtbaar waren.
Als ik zulke domeinen ontdek,
zal ik daar in de toekomst
meer tijd en ruimte voor maken.

Het Woord van God

Lucas 19:41-44

In die tijd naderde Jezus Jeruzalem. Hij liet zijn blik over de stad gaan en weende over haar terwijl Hij zei: 'Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt! Maar nu is dat voor uw ogen verborgen. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten; zij zullen u, met uw kinderen die in u wonen, neersmakken en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt erkend waarin barmhartig op u werd neergezien.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Wij, christenen, hebben geen exclusief heilige plek, ook al hebben sommige plaatsen een bijzondere betekenis voor ons. Paulus herinnert er ons aan dat elke gedoopte persoon een tempel is van de Geest en dat dit gevolgen heeft voor de manier waarop een gedoopte zich gedraagt en gerespecteerd dient te worden. ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden’, zei Jezus aan zijn leerlingen (Matteüs 18:20).
  • Waar of met wie we samen zijn, is niet het belangrijkste. Het is de verbondenheid met Christus en met elkaar waar het op aankomt, niet de plaats. Terwijl ik bid met Gewijde Ruimte denk ik aan de vele duizenden over de hele wereld die samenkomen en verenigd zijn in dit gebed, elke dag opnieuw.

Gesprek

Lieve Heer, help mij elke dag
uw aanwezigheid meer en meer te zoeken.
Vul mijn hart met liefde voor U.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten