User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-10-20

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:
Hij woont in mij. Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Dank U voor uw geschenk van de vrijheid, Heer.
Staat u mij toe om steeds te kiezen U te volgen.
Laat mij uw wegen aandachtig beschouwen,
uw liefde en zorg voor alle mensen.

Bewustzijn

Geef, Heer,
dat ik me bewust mag zijn
van alle goeds dat U me geeft
en help me er dankbaar om te zijn.
Moge ik uw zegeningen
altijd met anderen delen.

Het Woord van God

Lucas 12:35-38

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is, om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, ik zeg u: hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake, gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Wanneer we in dienst van de meester werken, zal Hij ons te eten geven en onderhouden. Hij vraagt nooit meer van ons dan we kunnen.
  • Er is een aandoening die lusteloosheid wordt genoemd. Het is een lusteloosheid van de ziel die de oude monniken 'de middagduivel' noemden - een demonische kracht die de geestelijke vastberadenheid van de monnik wil breken. Als het leven overweldigend lijkt en ik verlamd ben door angst, vermoeidheid en traagheid, kan ik dan uitkijken naar het einde van de dag als Jezus me naar een beladen tafel brengt, naast me gaat zitten en met me praat over wat ik heb meegemaakt?

Gesprek

Ik begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die ik zojuist las.
Welk deel ervan raakt in mij een gevoelige snaar ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
 - of een of ander verhaal dat ik onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in mijn Gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst mij misschien probeert te zeggen?

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten