User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-10-18

In Gods aanwezigheid

God is bij me, meer nog:
Hij is in me.
Ik word even stil bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
hier en nu.

Vrijheid

Er zijn maar weinig mensen
die beseffen wat God met hen kan doen,
als ze zichzelf volledig aan Hem overgeven,
en zich laten omvormen door zijn genade.


Ignatius van LoyolaIk vraag om de genade
om mij volledig toe te vertrouwen aan Gods liefde.

Bewustzijn

In aanwezigheid van mijn liefdevolle Schepper,
kijk ik eerlijk naar de gevoelens van de afgelopen dag,
de hoogtepunten, dieptepunten, de gewone dingen.
Zie ik waar God aanwezig was?

Het Woord van God

Matteüs 22:15-21

In die tijd gingen de farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op hem af met de vraag: 'Meester, wij weten dat gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; gij stoort u aan niemand, want gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt u, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?' Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: 'Waarom probeert gij mij te vangen, gij huichelaars? Laat mij de belastingmunt eens zien' Zij hielden hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: 'Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?' Zij antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop sprak hij tot hen: 'Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De Dalai Lama herinnert ons eraan dat “wij menselijke wezens zijn, en geen menselijke doeners". Op onze laatste dag zullen we echt het verschil begrijpen tussen wat vergaat en wat onvergankelijk blijft. Heer, geef dat die kennis voor mij niet te laat komt.
  • In onze Westerse samenleving zijn we gedreven om meer rijkdom, meer bezittingen, meer status te verwerven. Vandaag de dag herinnert Jezus ons eraan dat, als we dit alles achter ons laten, ons gevraagd zal worden welke geestelijke rijkdom we hebben opgebouwd. Onze goede daden zijn het enige dat ons zal overleven. Welke schat zal ik vergaren die ik mee kan nemen naar het hiernamaals?

Gesprek

Lieve Heer, help mij elke dag
uw aanwezigheid meer en meer te zoeken.
Vul mijn hart met liefde voor U.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten