User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-10-17

In Gods aanwezigheid

Echt aanwezig zijn
is je laten kennen zoals je nu bent.
Hier en nu word ik door God verwacht.
Hij hoopt me te ontmoeten zoals ik nu ben.
Hij is er altijd eerst,
verlangend zich met me te verbinden,
inniger nog dan wie mij het meest nabij zijn.
Ik neem de tijd om me toe te keren
naar God die liefde en leven is.

Vrijheid

Laat mij hier vrijelijk alleen
in cel waar nimmer zonlicht scheen.
Zou niemand spreken ooit tot mij
Die diepe stilte maakt mij vrij.


(Deel van een gedicht van de zalige titus Brandsma
gestorven in het concentratiekamp Dachau)

Bewustzijn

Wanneer ik terugkeer
naar mijn dagelijkse bezigheden,
herinner me er dan aan, Heer,
dat U altijd aan mijn zijde bent.
Ik hoef nooit te wanhopen.

Het Woord van God

Lucas 12:8-12

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik zeg u; ieder die mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen. Maar wie mij tegenover de mensen verloochend heeft, zal verloochend worden tegenover Gods engelen. Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon zal het vergeven worden; maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd zal het niet vergeven worden. Wanneer men u brengt voor synagogen, overheden en machthebbers, maakt u dan niet bezorgd over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging: op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Een Amerikaanse anglicaans-christelijke monnik, broeder Robert l'Esperance, becommentarieerde de 'onvergeeflijke zonde' in deze woorden: "Wat ik denk dat Jezus zegt, is dat het mogelijk is om ons herhaaldelijk en uit gewoonte af te keren van Gods genade. Jezus zegt dat het mogelijk is dat een mens zich zo volkomen onbewust wordt van Gods goedheid en barmhartigheid, dat die persoon zich niet bewust kan worden van de zonde. Wanneer dit bewustzijn dood is, wordt bekering, de daad zelf van het zich tot God keren, onmogelijk. We kunnen, in essentie, dood worden aan Gods kracht om te redden."
  • Heer, geef me ogen die zien, oren die horen, en een hart dat begrijpt.

Gesprek

Heer, Gij hebt mijn naam gegrift
in de palm van Uw hand.
Ook als anderen mij zouden vergeten,
Gij vergeet mij nooit.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten