User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-10-16

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd,
ik geef mezelf ruimte
en overschouw mijn leven.
Ik verbeeld me dat Jezus naast me zit,
en dat ik Hem vertel wat er in me omgaat.
Ik word attent voor Jezus' aanwezigheid
in de gebeurtenissen die mijn bestaan uitmaken.
De drukte en de bezigheden in het leven
overtreffen dikwijls de stem van mijn levenskern.
Ik luister bewust en geef gehoor.
In dit moment open ik me,
maak ik me ontvankelijk voor wat Hij mij geeft.

Vrijheid

Ik probeer om de gedachten en bezigheden los te laten
die me op dit moment naar beneden zouden halen.
Ik leg alle mogelijke zorgen in Gods handen
- al is het maar even- om nu tot gebed te komen.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik en terugblikkend
moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik
al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving

Het Woord van God

Lucas 12:1-7

In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd, zodat men elkaar haast onder de voet liep, richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen: 'Wacht u voor het zuurdeeg, dat wil zeggen, voor de huichelarij van de farizeeën. Niets is bedekt of het zal onthuld, en niets is verborgen of het zal geweten worden. Want alles wat gij in het donker gezegd hebt zal gehoord worden in het licht; en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken verkondigd worden. Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg ik: Vreest niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen. Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen: vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, zeg ik u, vreest hem! Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen. Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij zijt méér waard dan een zwerm mussen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het woord ‘gist’ of ‘zuurdesem’ heeft twee betekenissen in de Joodse Thora. Het betekent zowel een stukje deeg dat apart gezet wordt om gedesemd brood mee te maken. Maar het betekent ook iets dat gefermenteerd, zuur en bedorven is. Dit is de context waarin Jezus het woord hier gebruikt. En er is maar weinig van dit slechte gist nodig om een hele partij deeg aan te tasten. Zo is er ook maar een klein beetje schijnheiligheid nodig om de beste intenties te ondermijnen. Heb ik zo een gewoonte of praktijk die een smaad werpt op mijn dagelijks leven, ondanks al mijn goede bedoelingen?

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten