User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-10-15

In Gods aanwezigheid

Hoe meer ik de Heer roep
hoe meer ik zijn Aanwezigheid kan voelen.
Dag na dag brengt Hij mij dichter
bij zijn Liefde.

Vrijheid

Wees mijn gids en leid mij
altijd uw heilige wil te doen,
en te weten dat het uw kracht is
die mij draagt.

Bewustzijn

Hoe voel ik me werkelijk?
Vrolijk? Bedroefd?
Misschien voel ik me heel vredig en gelukkig
of misschien gefrustreerd, bezorgd, kwaad...
Ik erken hoe ik me echt voel.
God houdt van mij zoals ik werkelijk ben.

Het Woord van God

Lucas 11:47-54

In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden: 'Wee u! Gij bouwt de graven van de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Hiermee legt gij getuigenis af dat gij instemt met de werken van uw vaderen, want zij doodden hen en gij bouwt hun graven. Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd: Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden, maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen, zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden voor het bloed van alle profeten, dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld, vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw. Ja, zeg ik u, dit geslacht zal verantwoordelijk zijn! Wee u, wetgeleerden! Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf zijt ge niet binnengegaan, en hun die wilden binnengaan hebt ge het belet.'

Toen Hij naar buiten kwam, begonnen de schriftgeleerden en de farizeeën – hevig op hem gebeten – hem allerlei vragen te stellen, met de heimelijke bedoeling hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het gebeurt niet dikwijls dat Jezus felle boosheid uit. De reiniging van de tempel is zo een moment. Deze passage is er nog een. Deze tekst herinnert ons eraan dat de God van vrede en genade, ook de God is van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Zijn toorn hier is gericht tegen schijnheiligheid. Paus Franciscus toonde in een recente homilie een gelijkaardige woede: "Hypocrisie is de taal van de duivel. Het is de taal van het kwaad dat binnendringt in ons hart en wordt gezaaid door de duivel... We moeten leren onszelf te bekritiseren, te reflecteren op wat binnenin ons leeft, de zonde, de schijnheiligheid en de slechtheid in ons hart, we moeten leren in alle nederigheid dit alles voor God uit te spreken."
  • Als ik nadenk over de voorbije 24 uur, heb ik me dan soms gedragen op een wijze die haaks staat op wat ik geloof? Heb ik me in enig opzicht anders voorgedaan dan ik ben? Hoe zou ik dit kunnen vermijden in de dag die voor me ligt?

Gesprek

Ik vind niet altijd zo gemakkelijk
de juiste woorden, Heer.
Kijk in mijn hart
en zie daar mijn hunkering naar vrede.
Zorg voor mij, Heer.
Ik weet zeker
dat Gij mij altijd nabij zijt.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten