User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-09-18

In Gods aanwezigheid

Wanneer een vriend me uitnodigt,
kijk ik uit naar het ogenblik van ontmoeting
en voel ik me vereerd.
Wanneer God me uitnodigt
om in zijn aanwezigheid te komen,
verlangt God naar mij
en heeft Hij me lief.
In geloof en met hoop
keer ik mij met hart en ziel tot God,
en vraag ik dat Hij me helpt
om meer in zijn liefdevolle aanwezigheid te leven.

Vrijheid

Heer, laat mij toch nooit
gedachtenloos omgaan met vrijheid.
U heeft mij gezegend met vrijheid van geest.
Vul mijn gedachten met uw vrede en vreugde.

Bewustzijn

Ik leef in relatie tot vele dingen,
tot mensen, de natuur en tot God.
Ik spoor deze relaties op
en dank voor het mooie,
voor het leven dat er doorheen vloeit.
Sommige relaties zijn verstoord of gebroken;
misschien voel ik spijt, woede, ontgoocheling...
Ik bid voor de gave van aanvaarding en vergeving.

Het Woord van God

Lucas 8:1-3

In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De twaalf vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Lucas noemt drie Galilese vrouwen, die Jezus volgen: Maria van Magdala, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna. De eerste twee verschijnen later in het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding. De andere evangeliën beschrijven hun aanwezigheid tijdens deze gebeurtenis, maar alleen Lucas vertelt ons erbij dat ze uit eigen middelen voor Jezus en de apostelen zorgden tijdens hun openbare optreden. Zij staan symbool voor de duizenden en duizenden die de Kerk van Christus hebben gediend. Sommige schriftgeleerden hebben echter Lucas beschuldigd van een patriarchale blik in zijn voorstelling van deze vrouwen als eenvoudige huishoudhulpen. Andere schriftgeleerden verdedigden Lucas juist. Deze korte passage laat zien dat de evangelisten mannen van de eerste eeuw na Christus waren, met de vooronderstellingen van die tijd. Dit herinnert ons eraan dat we in gedachten moeten houden dat de achtergrond van de schrijvers van de Schrift culturele houdingen en waarden weerspiegelen, die we vandaag de dag niet zouden accepteren en dat we deze dus zorgvuldig moeten onderscheiden van de religieuze boodschap van het evangelie.

Gesprek

Lieve Jezus,
met U kan ik heel openhartig zijn.
Ik kan U alles vertellen
wat mij zorgen baart.
Ik weet dat Gij U om al die zorgen
in mijn leven bekommert.
Leer mij te leven in de zekerheid
dat Gij die vandaag voor mij zorgt,
dat ook morgen zult doen
en alle dagen van mijn leven.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten