User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-09-15

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd,
ik geef mezelf ruimte
en overschouw mijn leven.
Ik verbeeld me dat Jezus naast me zit,
en dat ik Hem vertel wat er in me omgaat.
Ik word attent voor Jezus' aanwezigheid
in de gebeurtenissen die mijn bestaan uitmaken.
De drukte en de bezigheden in het leven
overtreffen dikwijls de stem van mijn levenskern.
Ik luister bewust en geef gehoor.
In dit moment open ik me,
maak ik me ontvankelijk voor wat Hij mij geeft.

Vrijheid

Heer, U heeft mij gemaakt
om in vrijheid te leven.
Meestal denk ik daar niet zo over na.
Vuur mij aan te leven in vrijheid
zoals U het heeft bedoeld,
met een onbekommerd hart
in vol vertrouwen op U.

Bewustzijn

Wanneer ik terugkeer
naar mijn dagelijkse bezigheden,
herinner me er dan aan, Heer,
dat U altijd aan mijn zijde bent.
Ik hoef nooit te wanhopen.

Het Woord van God

Johannes 19:25-27

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren 
stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij liefhad 
zei hij tot zijn moeder: 
'Vrouw zie daar uw zoon.' 
Vervolgens zei hij tot de leerling: 
'Zie daar uw moeder.' 
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Vandaag gedenken we Onze-Lieve-Vrouwe van Smarten. Terecht staan we stil bij het belang van de band tussen Maria en Jezus in het mysterie van de verlossing. Over Maria is weinig met zekerheid te zeggen. Wat wist ze over haar zoon? In welke mate waren zij en de familie betrokken bij zijn openbaar leven? Niet zo sterk blijkbaar voortgaande op het aantal verwijzingen in het evangelie. We kunnen ons wel moeiteloos haar verwarring en ontsteltenis inbeelden bij de ups en downs in de loop van Jezus’ openbaar leven en we kunnen proberen ons een voorstelling te maken van hun jaren samen in Nazareth. Over de ondraaglijkheid van haar pijn tijdens het lijden van haar zoon hoeven we niet te twijfelen. Elke moeder zal emotioneel verscheurd worden bij de kruisdood van haar enige zoon. Dat gaat zeker op voor Maria die niet alleen door de natuurlijke band, maar ook door een bijzondere genade met haar zoon verbonden is.
  • We kunnen met Anselmus bidden: Goede moeder, schenk ons de genade uw zoon lief te hebben zoals u Hem liefhebt en ernaar verlangt dat Hij zou worden bemind.

Gesprek

Ik vind niet altijd zo gemakkelijk
de juiste woorden, Heer.
Kijk in mijn hart
en zie daar mijn hunkering naar vrede.
Zorg voor mij, Heer.
Ik weet zeker
dat Gij mij altijd nabij zijt.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten