User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-09-14

In Gods aanwezigheid

Jezus wacht in stilte en onopgemerkt
om binnen te komen in mijn hart.
Ik wil gehoor geven aan zijn oproep.
Hij komt naar me toe
met zijn oneindige kracht en liefde.
Dat zijn aanwezigheid me vervult met blijdschap.

Vrijheid

Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?
Als God bezig zou zijn me gerust te stellen
of uit te dagen,
zou ik het dan merken?
Ik vraag om de genade om vrij te zijn
van mijn eigen onrust
en open te staan voor wat God mij te zeggen heeft.

Bewustzijn

Terwijl ik tot U spreek, God,
help me om meer en meer
de gave van communicatie te waarderen.
Geef dat ik mag spreken voor hen
die geen stem hebben
en altijd een vriendelijk woord heb
voor degenen die er nood aan hebben.

Het Woord van God

Johannes 3:13-17

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: 'Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, alleen hij die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon. En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered.'

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Volgens de Ierse liturgische kalender wordt de ontdekking van het zogenoemde ‘Ware Kruis’, relicten van het kruis van Christus, gedateerd op 14 september 320. Op 13 september 335 werden de kerken op de Calvarieberg ingewijd, en het door de heilige Helena ontdekte kruis werd er de volgende dag voor het eerst aanbeden. De herdenking hiervan wordt tot op vandaag jaarlijks gevierd. Er wordt gelezen uit Johannes wiens hele evangelie de overwinning van het Kruis bezingt. In het fragment van vandaag wordt de kruisiging voorgesteld als een verheerlijking van de Zoon, als een eerste stap in zijn opgaan naar de Vader. Wat betekent het kruis vandaag in jouw leven?

Gesprek

Een gesprek vereist spreken èn luisteren.
Moge ik, wanneer ik met Jezus spreek,
ook leren stil te zijn en te luisteren.
Ik merk de vriendelijkheid
in zijn ogen en zijn glimlach
vol liefde wanneer Hij naar mij kijkt.
Ik kan volkomen eerlijk zijn met Jezus
wanneer ik Hem vertel
over mijn angsten en mijn twijfels.
Ik zal Hem vragen mij te helpen om mijzelf
helemaal aan zijn zorg toe te vertrouwen,
om mijzelf aan Hem over te geven,
in de zekerheid dat Hij altijd
dàt wil wat het beste is voor mij.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten