User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-08-04

In Gods aanwezigheid

" Kom tot rust en weet dat Ik uw God ben."
Leid mij met uw Geest, Heer,
zo zal ik uw lieve aanwezigheid meer en meer zoeken.
Bij U immers vind ik rust en verkwikking
midden deze hectische wereld.

Vrijheid

Ik vraag Gods hulp,
om vrij te zijn van mijn eigen zorgen,
om open te staan voor Hem tijdens mijn gebed,
om Hem beter te leren kennen,
lief te hebben en te dienen.

Bewustzijn

Hoe wonderlijk is het, Heer,
dat het mogelijk is
om in uw aanwezigheid te komen!
Op om het even welk ogenblik.
waar ik me ook bevind in de wereld.
Ik hoef enkel uw Naam uit te spreken.

Het Woord van God

Matteüs 15:1-2,10-14

Op zekere dag kwamen Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus met de vraag: 'Waarom overtreden uw leerlingen wat ons van oudsher is overgeleverd? Want ze wassen hun handen niet voor het eten.'

Daarop riep hij de mensen bij zich en sprak tot hen: 'Luistert en wilt verstaan: Niet wat de mond binnengaat, bezoedelt de mens; de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat.' Toen kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: 'Weet gij dat de Farizeeën bij het horen van uw woorden er aanstoot aan nemen?' Maar hij antwoordde: 'Iedere aanplanting die niet door mijn hemelse Vader geplant is, zal worden uitgerukt. Laat ze maar begaan: zij zijn blinden die blinden leiden. Maar als de ene blinde de andere leidt, vallen beiden in de kuil.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus wil ons verder voeren dan de inhoud van wetten en praktijken. Hij daagt ons uit: 'de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat', zegt Hij. Hoe gemakkelijk spreken wij zonder na te denken terwijl we ons niet altijd realiseren dat onze woorden mensen kunnen storen en kwetsen. Denken we even aan de kracht die onze woorden hebben, zowel om op te bouwen als om af te breken.
  • Het Woord, Jezus, is mens geworden. Wat betekent dit voor mijn leven vandaag de dag?

Gesprek

Lieve Heer, wees mij altijd nabij.
Bezorg mij een hart vol vertrouwen.
Dank U dat Gij mij lief hebt.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten