User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-08-03

In Gods aanwezigheid

"Ik sta aan de deur en klop," zegt de Heer.
Wat een wonderlijk voorrecht
dat de Schepper naar mij verlangt.
Ik heet Hem welkom.

Vrijheid

"Ik ben vrij."
Als ik naar deze woorden kijk,
komt er een gevoel
van verwondering over mij.
Ja, een heerlijk gevoel van vrijheid.
Dank U, Heer.

Bewustzijn

Hoe voel ik me werkelijk?
Vrolijk? Bedroefd?
Misschien voel ik me heel vredig en gelukkig
of misschien gefrustreerd, bezorgd, kwaad...
Ik erken hoe ik me echt voel.
God houdt van mij zoals ik werkelijk ben.

Het Woord van God

Matteüs 14:22-36

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. 

Toen hij het volk had weggezonden ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadiën uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwake kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: 'Weest gerust, ik ben het. Vreest niet.' 'Heer' – antwoordde Petrus – 'als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' Waarop Jezus sprak: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: 'Heer, red mij!' Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' Nadat zij in de boot gestapt waren ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: 'Waarlijk, gij zijt de Zoon van God.' Toen zij overgestoken waren bereikten zij de kust bij Gennésaret. 

Toen de mannen van die streek hem herkenden, verspreidden zij in heel de streek het bericht van zijn komst en brachten hem al hun zieken. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden werden gezond.

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Alleen bij Matteüs reageert Petrus in deze passage. 'Heer als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' ‘Kom!’, zegt Jezus. Petrus stapt uit de boot en gaat naar Jezus toe. Dit is liefde, dit is vertrouwen. En toch is het niet genoeg: de kracht van water en wind is sterker dan zijn verlangen om bij Jezus te zijn. Hij begint te zinken. ‘Heer, red mij!’ Jezus pakt hem beet. ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’
  • Wat doet jou, zoals Petrus, zinken? Jezus vraagt niet liever dan dat je Hem zou roepen en dat Hij je rust zou kunnen geven.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten