User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-08-02

In Gods aanwezigheid

Ik neem even rust om weer te weten
dat God aanwezig is,
hier en nu.
Al wat me omringt,
de lucht die ik inadem,
mijn lichaam,
heel mijn wezen,
alles is vervuld van zijn aanwezigheid.

Vrijheid

Ik vraag om de genade
om mijn eigen zorgen los te laten
en open te staan voor wat God van mij vraagt,
om geleid en gevormd te worden
door mijn liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Matteüs 14:13-21

Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging hem te voet uit hun steden achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen, en hij genas hun zieken.

Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: 'Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.' 'Het is niet nodig dat zij weggaan' – zei Jezus hun –, 'geeft gij hun maar te eten.' Doch zij antwoordden: 'Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.' Waarop Jezus sprak: 'Brengt die dan hier.' En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken brak hij de broden, die hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Hier zien we hoe God zorg draagt voor mensen. We kunnen dit tafereel op twee wijzen lezen: vooreerst als een wonder gebeuren en dan spitsen wij toe op het goddelijke in Jezus. Anderzijds zien we dat, zo gauw de apostelen begonnen te delen wat zij bij zich hadden, dit de menigte aanzette om hetzelfde te doen met het voedsel dat ze bij zich hadden. Als iedereen deelt, heeft ieder genoeg. Zou dit niet kerk kunnen zijn?
  • Waar kan ik in mijn leven ‘delen van mijn voedsel’ zodat ieder genoeg heeft?

Gesprek

Wat beroert mij als ik bid?
Voel ik me getroost,
in de war of laat het me koud?
Ik beeld me in dat Jezus zelf
aan mijn zijde staat of zit,
en ik deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten