User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-07-31

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:
Hij woont in mij. Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?
Als God bezig zou zijn me gerust te stellen
of uit te dagen,
zou ik het dan merken?
Ik vraag om de genade om vrij te zijn
van mijn eigen onrust
en open te staan voor wat God mij te zeggen heeft.

Bewustzijn

"Er is een tijd en een plaats voor alles",
luidt het spreekwoord.
Heer, geef dat ik er altijd
naar mag verlangen
om tijd door te brengen
in uw aanwezigheid.
Om uw roepstem te horen.

Het Woord van God

Matteüs 13:54-58

In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden: 'Waar heeft hij die wijsheid vandaan en de macht om wonderen te doen? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus, Jozef, Simon en Judas? Wonen zijn zusters niet allen bij ons? Waar heeft hij dat alles vandaan?" En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: 'Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring.' En wegens hun ongeloof deed hij daar niet veel wonderen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De mensen van Nazareth waren zo overtuigd dat ze alles wisten over Jezus dat ze niet bereid waren zich te laten verrassen door zijn vernieuwing. Dat is altijd een risico, zelfs voor mij. Het kan zijn dat ik me verzet tegen zijn aanwezigheid in nieuwe domeinen van mijn leven, of tegen zijn uitdagingen in sommige van mijn relaties, of tegen mijn houding ten opzichte van wat er in de kerk en in de wereld om mij heen gebeurt. Ik vraag om een open hart, om de bereidheid Jezus steeds beter te leren kennen, zodat ik Hem meer kan liefhebben en Hem beter kan volgen.
  • Vandaag is het de feestdag van Ignatius van Loyola, de auteur van het boek van de Geestelijke Oefeningen en de oprichter van de orde van de jezuïeten (die deze website beheren). Hij sprak graag over zichzelf als de 'pelgrim', altijd op zoek naar Gods wil voor hem, en groeiende in zijn vermogen om God in alle dingen te vinden. Op voorspraak van deze heilige vraag ik om echte innerlijke vrijheid, zodat ook ik gevoeliger en opener word voor Gods liefdevolle aanwezigheid in mijn leven en in de wereld om mij heen.

Gesprek

Jezus, kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij  mij nooit zult verlaten.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten