User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-07-30

In Gods aanwezigheid

“Wees stil en weet dat Ik jouw God ben.”
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het grote geschenk
van de vrijheid gegeven.
In deze tijd, o Heer,
zou ik graag vrij zijn
van racisme en onverdraagzaamheid.
Laat mij me steeds herinneren
dat wij allemaal kostbaar zijn uw ogen.

Bewustzijn

Soms ben ik overweldigd
door al de zorgen van de wereld.
Mag ik me op zulke momenten bewust zijn
van uw Aanwezigheid,
uw grenzeloze liefde voor mij.

Het Woord van God

Matteüs 13:47-53

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet dat, in zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?' Zij antwoordden hem: 'Ja.' Hij zei hun: 'Daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.' Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd ging hij vandaar weg.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Deze gelijkenis lijkt sterk op de gelijkenis van het graan en het onkruid. Er zijn altijd mensen die een kerk wensen met alleen maar goede mensen, terwijl de slechteriken worden uitgesloten. Zij beseffen niet dat het hoogstwaarschijnlijk een lege kerk zal zijn, want God heeft ervoor gekozen om barmhartig en geduldig te zijn met ons, zondaars, en het oordeel tot het einde te bewaren. Zijn we niet allemaal zondaars, door God geroepen om zijn barmhartigheid in ons leven en dat van anderen te aanvaarden?
  • Jezus zegt dat ‘ieder die onderwezen is in het rijk der hemelen, gelijk is aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.' De kerk wordt op veel plaatsen gekweld door diepe conflicten tussen liberalen en conservatieven, traditionalisten en vernieuwers. Jezus nodigt ons uit om wijs te zijn, in staat om te onderscheiden wat van waarde is, of het nu nieuw of oud is. Ik bid voor deze wijsheid, en voor vrede en respect binnen de kerk.

Gesprek

Lieve Jezus,
met U kan ik heel openhartig zijn.
Ik kan U alles vertellen
wat mij zorgen baart.
Ik weet dat Gij U om al die zorgen
in mijn leven bekommert.
Leer mij te leven in de zekerheid
dat Gij die vandaag voor mij zorgt,
dat ook morgen zult doen
en alle dagen van mijn leven.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten