User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-07-29

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:


Hij wil in mij wonen. Hij houdt me in leven.


Ik neem de tijd om mij te openen voor  zijn scheppende aanwezigheid


in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,


in heel mijn leven.

Vrijheid

Datgene wat me het meest verhindert
om werkelijk vrij te zijn,
is mijn neiging om verstrikt te geraken
in angsten en verwachtingen
over wat ik 'had moeten' of 'zou moeten' zijn.
Vaak heb ik reflexen die me verlammen .
en me verhinderen om nieuwe ruimtes te ontdekken .
waarbinnen ik kan groeien.
Ik bid en vraag om een grotere innerlijke vrijheid.
om de nieuwe uitdagingen aan te gaan
die God van mij verlangt.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer,
breng ik mijn gedachten naar U.
Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.
Ik vind rust en verkwikking
in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Lucas 10:38-42

In die tijd kwam Jezus in een dorp, waar een vrouw die Marta heette, hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: 'Heer, laat het u onver­schillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedie­nen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.'
De Heer gaf haar ten antwoord: 'Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • ‘Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen.’ De lockdown ervaring heeft velen van ons doen inzien hoe afgeleid we werkelijk zijn, en hoezeer het helpt om een duidelijke focus in het leven te hebben. Als ik naar Marta kijk, hoor ik Jezus mij vriendelijke berispen omdat ik nodeloos afgeleid ben.
  • Jezus prijst Maria niet omdat ze passief luistert. Voor Jezus is de echte hoorder van zijn woord degene die het in praktijk brengt. Ik hoor dat Jezus mij uitnodigt om te zoeken naar wat echt van blijvende waarde is in mijn leven en in dat van mijn familie, en om me daar meer serieus voor in te zetten.

Gesprek

Heer, met uw eigen woorden
leerde U mij bidden.
Het mooie " Onze Vader"
bevat alles
wat ik zou willen zeggen.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten