User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-07-03

In Gods aanwezigheid

"Wees stil en weet dat Ik jouw God ben."
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

Vrijheid

Door Gods genade
werd ik in vrijheid geboren,
vrij om te genieten van alles
wat Hij voor mij heeft gemaakt.
Lieve Heer, mag ik leven
zoals U het heeft bedoeld,
vol vertrouwen in uw liefhebbende zorg.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik
en terugblikkend moment per moment.
In dankbaarheid vergaar  ik al het goede
en vreugdevolle dat ik ontvangen heb.
Ik  kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving.

Het Woord van God

Johannes 20:24-29

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: 'Wij hebben de Heer gezien.' Maar hij antwoordde: 'Als ik niet in zijn handen de tekenen van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.' Acht dagen later waren de leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u.' Vervolgens zei hij tot Tomas: 'Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.' Toen riep Tomas uit: 'Mijn Heer en mijn God!' Toen zei Jezus tot hem: 'Omdat ge mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Ik probeer me voor te stellen dat ik aanwezig ben in de scène die in dit fragment beschreven wordt. Wat zou Tomas voelen? Hij is zeker beschaamd na zijn buitensporige reactie toen hij vernam dat Jezus aan de andere leerlingen verschenen was, toen hij er niet was. Toch toont Jezus zich erg meelevend als Hij hem vriendelijk vraagt om zijn wonden aan te raken, om te geloven dat Hij werkelijk verrezen is. Hoe vaak heb ik spijt van mijn uitbarstingen! Maar Jezus’ reactie is er altijd een van meelevend begrip voor mijn zwakheden. Ik vraag om in staat te zijn tot medeleven met anderen wanneer zij me teleurstellen.
  • In plaats van de ongelovige te zijn, is Tomas verantwoordelijk voor één van de mooiste uitingen van geloof in het evangelie: Mijn Heer en mijn God. Ik laat deze woorden weerklinken in mijn hart, die duidelijkheid scheppen over mijn geloof in Jezus, én mijn gebrek eraan.

Gesprek

Ik begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die ik zojuist las.
Welk deel ervan raakt in mij een gevoelige snaar ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
 - of een of ander verhaal dat ik onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in mijn Gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst mij misschien probeert te zeggen?

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten