User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-07-02

In Gods aanwezigheid

Eeuwige,
vervul me met uw heilige aanwezigheid.
Vervul me met uw liefde.
Laat mijn hart eenworden met U.

Vrijheid

"Er zijn maar weinig mensen
die beseffen wat God met hen kan doen,
als ze zichzelf volledig aan Hem overgeven,
en zich laten omvormen
door zijn genade."


Ignatius van Loyola
 
Ik vraag om de genade
om mij volledig toe te vertrouwen
aan Gods liefde.

Bewustzijn

Wij zijn allemaal pelgrims
op weg naar U, Heer.
Geef dat we uw leven op deze aarde mogen beschouwen,
en, met uw hulp, in uw voetsporen mogen gaan.

Het Woord van God

Matteüs 9:1-8

In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad. Men bracht een lamme die op een bed lag naar hem toe. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: 'Heb goede moed mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.' Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: 'Die man spreekt godslasterlijk.' Maar Jezus kende hun gedachten en zei: 'Waarom denkt gij kwaad bij uzelf? Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven - en nu sprak hij tot de lamme: - Sta op, neem uw bed en ga naar huis.' En de lamme stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag werd zij door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God, die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het evangelie beschrijft Jezus als sterk en machtig. Hij dient critici van antwoord, Hij verricht een wonder, Hij verkondigt de vergeving van zonden. Ik beeld me in dat ik dit allemaal met eigen ogen zie gebeuren en sluit me aan bij de menigte die van ontzag vervuld was bij het zien van wat er zich afspeelt.
  • De Schriftgeleerden dachten dat Jezus aan godslastering deed toen Hij beweerde dat de zonden van de verlamde man vergeven waren. Uiteindelijk verheerlijkte de menigte God toch nog omdat Hij zoveel macht had gegeven aan mensen. Ook ik dank God voor de grote kracht die Hij aan de kerk heeft gegeven, voor het grote voorrecht dat mijn zonden worden vergeven door het sacrament van de biecht.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten