User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-07-01

In Gods aanwezigheid

Lieve Vriend,
help me voor U ontvankelijk te worden,
dat ik plaats voor U maak
temidden van mijn alledaagse zorgen.
Vervul mijn gedachten met uw vrede, uw liefde.

Vrijheid

Wees mijn gids en leid mij
altijd uw heilige wil te doen,
en te weten dat het uw kracht is
die mij draagt.

Bewustzijn

Zich bewust zijn van iets
is er duidelijk weet van hebben.
Lieve Heer, help me
steeds in gedachte te houden
dat U me het leven schonk.
Dank voor het geschenk van het leven.
Leer me rustig worden,
stil te staan en te genieten
van alle moois dat U voor mij geschapen hebt.
Om me bewust te zijn
van de schoonheid om me heen.
De pracht van de bergen,
de rust van de zee,
de broosheid van een bloemblaadje...
Steeds houd ik in gedachte
dat dit alles van U komt.

Het Woord van God

Matteüs 8:28-34

Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was in het land der Gadarénen, liepen Hem twee bezetenen tegemoet. Ze kwamen uit de grafspelonken te voorschijn en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan. Plotseling begonnen ze te schreeuwen: 'Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te kwellen?'

Een eind van hen vandaan was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden. De duivels nu smeekten Hem: 'Als Gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen.' Hij zei hun: 'Gaat heen.' En zij verlieten hem. Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen, of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwam in het water om. De zwijnenhoeders namen de vlucht, en in de stad gekomen vertelden zij alles, ook wat er met de bezetenen gebeurd was. Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet; en toen zij Hem zagen, verzochten zij Hem hun streek te verlaten.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Dit verhaal heeft een verrassende wending. Opnieuw geneest de met mededogen bewogen Jezus lijdende mensen, ditmaal door boze geesten uit te drijven waarvan zij bezeten waren. Deze mensen waren een bron van angst en moeilijkheden voor de mensen uit de omgeving, maar wat gebeurt er als het nieuws van hun genezing bekend wordt? Komen de mensen naar Jezus toe om Hem te bedanken? Nee, zij verzochten Hem hun streek te verlaten!
  • Wat vind ik van deze reactie? Herken ik een element van angst in mijn omgang met Jezus? Als dat zo is, verhindert het mij dan een echte ontmoeting met Hem te hebben, zoals dat het geval was voor de Gadarénen? Als ik van die angst bewust ben, dan zou ik misschien enkele recente evangeliepassages kunnen herlezen en nadenken over de liefde en het mededogen dat Jezus toonde aan allen die Hem benaderden voor genezing.

Gesprek

Jezus, kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten