User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-07-01

In Gods aanwezigheid

“Wees stil en weet dat Ik jouw God ben.”
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het grote geschenk
van de vrijheid gegeven.
In deze tijd, o Heer,
zou ik graag vrij zijn
van racisme en onverdraagzaamheid.
Laat mij me steeds herinneren
dat wij allemaal kostbaar zijn uw ogen.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Matteüs 8:28-34

Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was in het land der Gadarénen, liepen hem twee bezetenen tegemoet. Ze kwamen uit de grafspelonken te voorschijn en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan. Plotseling begonnen ze te schreeuwen: 'Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons vóór de tijd te kwellen?'

Een eind van hen vandaan was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden. De duivels nu smeekten hem: 'Als gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen.' Hij zei hun: 'Gaat heen.' En zij verlieten hem. Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen, of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwam in het water om. De zwijnenhoeders namen de vlucht, en in de stad gekomen vertelden zij alles, ook wat er met de bezetenen gebeurd was. Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet; en toen zij hem zagen, verzochten zij hem hun streek te verlaten.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Demonen uitdrijven was nooit eenvoudig, zelfs niet voor Jezus. Anders dan bij andere grotere wonderen, stuit Jezus hier op tegenstand en weerspannigheid. Uiteindelijk overwint Hij toch. Het kwaad is een sterke kracht in onze wereld. Het lijkt overal aanwezig en is bijzonder moeilijk uit te roeien. Als ik echter zie hoe Jezus het kwaad overwint, vraag ik zijn hulp om nooit de strijd op te geven tegen het kwade rondom mij.
  • Na dit wonder smeekte de hele stad Jezus om hun streek te verlaten. Hij had hen verlost van de kwaadaardige aanwezigheid van de duivel, maar ze moeten hebben aangevoeld dat Hij hun leven te veel door elkaar had geschud. Soms merk ik zelf ook dat ik er eerder naar verlang met rust gelaten te worden, zonder mijn problemen op te lossen. Ik vraag om een open hart en voor het verlangen naar Jezus’ liefdevolle aanwezigheid in mijn leven.

Gesprek

Wat beroert mij als ik bid?
Voel ik me getroost,
in de war of laat het me koud?
Ik beeld me in dat Jezus zelf
aan mijn zijde staat of zit,
en ik deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten