User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-06-30

In Gods aanwezigheid

Jezus wacht in stilte en onopgemerkt
om binnen te komen in mijn hart.
Ik wil gehoor geven aan zijn oproep.
Hij komt naar me toe
met zijn oneindige kracht en liefde.
Dat zijn aanwezigheid me vervult met blijdschap.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende dat een ruwe en vormeloze boomstronk nooit zou geloven


wat voor een standbeeld het kon worden, dat het bewonderd zou kunnen worden als een wonder van beeldhouwkunst.


Het zou zichzelf nooit overgeven aan de bijtel van de beeldhouwer,


die door zijn genie al ziet wat de boomstronk worden kan.


Ik vraag om de genade om mezelf gevormd te laten worden door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Als ik de warmte van de zon
op mijn gezicht voel
ben ik me bewust van
Jouw aanwezigheid
in onze wereld.

Het Woord van God

Matteüs 8:23-27

Toen Jezus in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering zodat de golven over de boot sloegen, Jezus echter lag te slapen. Zij gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: 'Heer, red ons, wij vergaan!' Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?' Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: 'Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen?'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Beeld je in dat je in de boot zit met Jezus. Hoe voelt dat? Wat zou je willen zeggen tegen Hem? Spreek met Jezus over de stormen in jouw leven. Wat zegt Hij tegen jou?
  • De leerlingen waren bang te sterven. Wat is mijn houding ten opzichte van mijn eigen dood? Ik vraag God mij de genade te geven om de dood vredig onder ogen te zien, of die nu dichtbij is of ver in de toekomst.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten