User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-06-27

In Gods aanwezigheid

Alles wat me overkomt,
heeft invloed op wie ik word.
Onderhevig aan al die impulsen,
wil ik me nu richten op God.
Hij is er, altijd.
Zijn liefde draagt me,
omringt me,
wil me doen leven.
Mocht ik hier en nu ontvankelijk zijn
voor zijn liefde.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het grote geschenk
van de vrijheid gegeven.
In deze tijd, o Heer,
zou ik graag vrij zijn
van racisme en onverdraagzaamheid.
Laat mij me steeds herinneren
dat wij allemaal kostbaar zijn uw ogen.

Bewustzijn

In welke domeinen van mijn leven
voel ik hoop, bemoediging en groei ?
Door terug te kijken
naar de afgelopen maanden,
zie ik misschien
welke gebeurtenissen of bezigheden vruchtbaar waren.
Als ik zulke domeinen ontdek,
zal ik daar in de toekomst
meer tijd en ruimte voor maken.

Het Woord van God

Matteüs 8:5-17

Toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was, kwam een honderdman naar hem toe die zijn hulp inriep met de woorden: 'Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn.' Hij sprak tot hem: 'Ik zal hem komen genezen.' Maar de honderdman antwoordde: 'Heer, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij; en tot de een zeg ik: 'Ga!' en hij gaat; en tot een ander: 'Kom! en hij komt; en aan mijn knecht: 'Doe dit!' en hij doet het.' Toen Jezus dit hoorde stond hij verwonderd en zei tot hen die hem volgden: 'Voorwaar, ik zeg u: bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden. Ik zeg u, dat velen uit het oosten en het westen zullen komen en met Abraham en Isaäk en Jakob zullen aanzitten in het rijk der hemelen; maar de kinderen van het rijk zullen buitengeworpen worden in de duisternis: daar zal geween zijn en tandengeknars.' En tot de honderdman sprak Jezus: 'Ga, zoals gij geloofd hebt geschiede u.' En op datzelfde ogenblik werd de knecht gezond. 

Toen Jezus in het huis van Petrus gekomen was, vond hij diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. Hij raakte haar hand aan en zij werd vrij van koorts; zij stond op en bediende hem. Toen de avond gevallen was, bracht men veel bezetenen bij hem. Hij dreef door een woord de geesten uit, en alle zieken genas hij, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeet Jesaja gezegd was: 'Hij heeft onze zwakheden weggenomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De woorden van de heidense honderdman hebben een plaats gekregen in de eucharistie. Er schuilt goedheid in iedereen als ik tenminste de tijd neem ernaar te kijken. Is er iemand in mijn leven waar ik moeite mee heb om daar het goede in te zien? Geef deze persoon vandaag een plaats in je gebed.
  • Ik ga met Jezus het huis van Petrus binnen en laat de hele scène op mij inwerken. Geeft het optreden van Jezus mij hoop voor wat God kan doen voor mij?

Gesprek

Jezus, Gij spreekt tot mij
doorheen de gesprekken in de evangelies.
Geef dat ik vandaag uw roepstem beantwoord.
Leer mij zien waar en hoe
Gij in mijn dagelijks leven aan het werk zijt.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten