User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-05-26

In Gods aanwezigheid

Kan ik iets proeven van Gods aanwezigheid
in de stilte van mijn diepste ik,
in de vonken verlangen naar heelheid;
Wanneer voelde ik Hem nabij?
Wanneer liet ik me door zijn liefde dragen?

Vrijheid

Ik vraag om de genade
om mijn eigen zorgen los te laten
en open te staan voor wat God van mij vraagt,
om geleid en gevormd te worden
door mijn liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Lieve Jezus,
mag ik me steeds bewust zijn
van uw aanwezigheid,
uw kracht en uw Liefde,
alle dagen van mijn leven.

Het Woord van God

Johannes 17:1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon opdat uw Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige ware God en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus.

Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geeft mij de heerlijkheid, die ik bij u had eer de wereld bestond.
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoor­den ze toe, mij hebt gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meege­deeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat gij mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren.
Al het mijne is van u en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toe kom.' 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus spreekt vanuit de diepten van zijn hart. Hij vertelt ons over de liefde van de Vader voor Hem en zijn liefde voor zijn Vader, die het hart en de kern van zijn wezen is. De liefde van de Vader blijft tot het einde toe bij Hem, zelfs aan het Kruis, tot aan het punt dat Hij zijn leven geeft.
  • 'En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige ware God en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus.' Ons hele leven worstelen we om Hem te leren kennen, door woorden en gelijkenissen, en door de wereld die Hij ons heeft toevertrouwd. Op geen enkel moment kunnen we zeggen dat we God begrijpen. Augustinus schreef: "Inzicht is de beloning van het geloof. Probeer daarom niet te begrijpen om te geloven, maar geloof dat je kunt begrijpen." Mijn menselijke missie is om God te zoeken met alle middelen en om een God-zoeker te blijven tot de dag waarop Hij zich aan mij openbaart.

Gesprek

Jezus, Gij spreekt tot mij
doorheen de gesprekken in de evangelies.
Geef dat ik vandaag uw roepstem beantwoord.
Leer mij zien waar en hoe
Gij in mijn dagelijks leven aan het werk zijt.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten