User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-05-25

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:
Hij woont in mij. Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Heer, schenk mij uw genade
opdat ik in dit leven
gevrijwaard word
van de uitwassen in deze wereld.
Laat mij niet verstrikt raken
in het nastreven van rijkdom.
Mogen mijn hart en mijn geest
vrij zijn om U lief te hebben
en te dienen.

Bewustzijn

Help me, Heer, om me meer bewust te zijn van uw aanwezigheid.
Leer me om uw aanwezigheid in anderen te herkennen.
Vervul mijn hart met dankbaarheid voor al die keren dat uw liefde
zich manifesteerde doorheen de zorg van anderen.

Het Woord van God

Johannes 16:29-33

In die tijd zeiden de leerlingen tot Jezus: 'Kijk, nu spreekt gij onomwonden en gebruikt geen enkel beeld. Nu zien wij dat gij alles weet. Het is voor u niet nodig dat iemand u ondervraagt. Wij geloven daarom dat gij van God zijt uitgegaan.' Jezus antwoordde hun: 'Gelooft ge nu? Ziet, er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en mij alleen laat. Toch ben ik niet alleen want de Vader is met mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • “Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen!” Ik luister naar de woorden van Jezus die mij, zoals zoveel mensen tijdens zijn leven, vertelt niet bang te zijn. Misschien voel ik me soms wel eens overweldigd door het slechte nieuws, dat ik dagelijks via de media verneem. Misschien voel ik me wel eens hopeloos en angstig, omdat ik niet in staat ben de gebeurtenissen rondom mij te sturen. Vandaag stelt Jezus me gerust dat Hij, wat er ook gebeurt, alles onder controle heeft en altijd zal overwinnen.
  • Ik spreek met Jezus over mijn angsten, welke die ook zijn. Ik vraag Hem mij het geloof te schenken dat Hij bij machte is mijn angsten te overwinnen.

Gesprek

Lieve Jezus,
met U kan ik heel openhartig zijn.
Ik kan U alles vertellen
wat mij zorgen baart.
Ik weet dat Gij U om al die zorgen
in mijn leven bekommert.
Leer mij te leven in de zekerheid
dat Gij die vandaag voor mij zorgt,
dat ook morgen zult doen
en alle dagen van mijn leven.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten