User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-05-23

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:


Hij wil in mij wonen. Hij houdt me in leven.


Ik neem de tijd om mij te openen voor  zijn scheppende aanwezigheid


in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,


in heel mijn leven.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende dat een ruwe en vormeloze boomstronk nooit zou geloven


wat voor een standbeeld het kon worden, dat het bewonderd zou kunnen worden als een wonder van beeldhouwkunst.


Het zou zichzelf nooit overgeven aan de bijtel van de beeldhouwer,


die door zijn genie al ziet wat de boomstronk worden kan.


Ik vraag om de genade om mezelf gevormd te laten worden door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer, breng ik mijn gedachten naar U.


Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.


Ik vind rust en verkwikking in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Johannes 16:23-28

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, hij zal het u geven in mijn naam. Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn naam. Vraagt en gij zult verkrijgen opdat uw vreugde volkomen zij. In beelden heb ik hierover tot u gesproken; er komt een uur dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. Op die dag zult gij bidden in mijn naam; het is niet nodig te zeggen dat ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, want de Vader zelf heeft u lief omdat gij mij liefhebt en omdat gij gelooft dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Bij deze passage zou ik in de verleiding kunnen komen mij te concentreren op de belofte van Jezus dat ik alles wat ik vraag in zijn naam zal krijgen. Dat zou mij kunnen ontmoedigen! Ik heb vaak vurig gebeden voor iets maar het niet gekregen. Vandaag richt ik me in plaats daarvan op de kern waarheid die Jezus met mij deelt, namelijk dat de Vader van mij houdt. Ik ga rustig zitten en laat deze gedachte binnenkomen in mijn hart. De Vader houdt van mij.
  • Misschien kan mijn gebed nu een andere vorm aannemen. Als ik weet dat de Vader van mij houdt, kan ik dan misschien mijn zorgen met Hem delen, zonder dat ik dicteer hoe ze moeten worden opgelost? Misschien kan ik ze aan de liefdevolle zorg van mijn Vader toevertrouwen, en ze bij Hem achterlaten? Vader, ik laat mijn verlangen naar veiligheid en controle los en ik open mijn hart voor uw liefdevolle aanwezigheid en werking in mij.

Gesprek

Een gesprek vereist spreken èn luisteren.
Moge ik, wanneer ik met Jezus spreek,
ook leren stil te zijn en te luisteren.
Ik merk de vriendelijkheid
in zijn ogen en zijn glimlach
vol liefde wanneer Hij naar mij kijkt.
Ik kan volkomen eerlijk zijn met Jezus
wanneer ik Hem vertel
over mijn angsten en mijn twijfels.
Ik zal Hem vragen mij te helpen om mijzelf
helemaal aan zijn zorg toe te vertrouwen,
om mijzelf aan Hem over te geven,
in de zekerheid dat Hij altijd
dàt wil wat het beste is voor mij.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten