User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-05-22

In Gods aanwezigheid

Hier en nu is God aanwezig.
Zijn leven ademt in mij
en in alles rondom.
Ik houd even halt en richt mijn aandacht
op zijn liefdevolle aanwezigheid.

Vrijheid

In alle dingen schuilt voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens
zijn vaak gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus
en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik
en terugblikkend moment per moment.
In dankbaarheid vergaar  ik al het goede
en vreugdevolle dat ik ontvangen heb.
Ik  kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving.

Het Woord van God

Johannes 16:20-23

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: gij zult wenen en weeklagen terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult gij mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, hij zal het u geven in mijn naam.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus spreekt vandaag tot mij over het verdriet van de scheiding en de vreugde van de hereniging. Dit zijn ervaringen die ikzelf als mens heb meegemaakt. Misschien rouw ik op dit moment wel om het verlies van een geliefde, wegens een overlijden of om andere redenen. Ik hoor Jezus zeggen dat die scheiding niet voor altijd is, dat er weer een tijd van vreugde zal komen als we bij Hem en onze geliefden zijn, en dat, als die tijd komt, onze vreugde definitief en blijvend zal zijn.
  • Ik laat deze troostende woorden van Jezus als balsem in mijn hart neerdalen.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten