User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-05-20

In Gods aanwezigheid

Ik richt mijn aandacht op God,
op zijn aanwezigheid in mij,
rondom mij.
Hij is de Schepper van de kosmos,
van de zon en de maan,
van de aarde,
van elke molecule,
elk atoom, van alles wat is.
God is in elke hartslag,
in elke ademhaling.
Hij is bij me. Hier en nu.

Vrijheid

Laat mij hier vrijelijk alleen
in cel waar nimmer zonlicht scheen.
Zou niemand spreken ooit tot mij
Die diepe stilte maakt mij vrij.


(Deel van een gedicht van de zalige titus Brandsma
gestorven in het concentratiekamp Dachau)

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer, breng ik mijn gedachten naar U.


Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.


Ik vind rust en verkwikking in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Johannes 16:12-15

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Ik zei dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Ik hoor van Jezus dat Hij mij nog veel meer te zeggen heeft. Hoe voel ik me daarbij? Ben ik soms bang voor wat Jezus van mij zou kunnen vragen? Ben ik bang om naar Hem te luisteren, voor het geval ik iets hoor wat ik niet wil horen? Ik vraag de Heilige Geest mij te helpen de waarheid te ontdekken en erop te vertrouwen dat wat Jezus van mij verlangt, altijd levengevend voor mij zal zijn.
  • Ik laat alle weerstand varen. Wat wilt U mij nog zeggen, Heer? Spreek, want ik luister. Ik zit rustig bij Jezus en laat Hem tot mijn hart te spreken.

Gesprek

Heer, Gij hebt mijn naam gegrift
in de palm van Uw hand.
Ook als anderen mij zouden vergeten,
Gij vergeet mij nooit.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten