User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-03-28

In Gods aanwezigheid

Lieve Jezus,
vandaag spreek ik U aan
op een ongewone manier.
Meestal vraag ik je een gunst.
Vandaag verlang ik alleen maar
bij U aanwezig te zijn.
Laat mijn hart antwoorden op uw Liefde.

Vrijheid

Ik vraag om de genade om te geloven
in wat ik zou zijn, in wat ik zou kunnen
als ik zou toelaten dat God,
mijn liefhebbende Schepper,
mij voortdurend blijft scheppen, leiden en kneden.

Bewustzijn

Wij zijn allemaal pelgrims
op weg naar U, Heer.
Geef dat we uw leven op deze aarde mogen beschouwen,
en, met uw hulp, in uw voetsporen mogen gaan.

Het Woord van God

Johannes 7:40-52

Bij het horen van Jezus’ woorden zeiden sommigen van het volk: 'Dit is inderdaad de profeet.' Anderen zeiden: 'Het is de messias.' Weer anderen wierpen op: 'Komt de messias soms uit Galilea? Heeft de Schrift niet gezegd dat de messias zal komen uit het geslacht van David en uit Betlehem, het dorp waar David woonde?' Zo ontstond er dus om hem verdeeldheid onder het volk. Sommigen hunner wilden hem gevangen nemen, maar niemand sloeg de hand aan hem.

Toen dan ook de dienaars bij de hogepriesters en Farizeeën terugkwamen vroegen dezen hun: 'Waarom hebt gij hem niet meegebracht?' De dienaars antwoordden: 'Nooit heeft iemand zo gesproken als die man.' Waarop de Farizeeën zeiden: 'Hebt gij u soms ook laten bedriegen? Heeft dan een van de overheden of van de Farizeeën in hem geloofd? Dat volk, ja, dat de wet niet kent: vervloekt zijn ze!' Maar een uit hun kring, Nikodemus, die vroeger bij Jezus gekomen was, merkte op: 'Veroordeelt onze wet iemand zonder hem eerst te horen en te vernemen wat hij doet?' Zij gaven hem ten antwoord: 'Zijt gij soms ook uit Galilea? Zoek maar na en gij zult zien dat de profeet niet uit Galilea opstaat.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • 'Wie denkt Hij wel dat Hij is?' Ben ik me bewust van mijn eigen vooroordelen? Ben ik in staat om mijn stem te laten horen en op te komen voor wat ik geloof en om daarvan de gevolgen te accepteren?
  • Denk ik ook aan de mogelijke gevolgen van mij niet uit te spreken? Jezus zegt ons 'laat je licht schijnen'. Hoe kan ik dit vandaag in praktijk brengen?

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten