User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-03-27

In Gods aanwezigheid

Eeuwige, ik kom naar U in dit ogenblik.
Vervul mijn hart en mijn hele bestaan
met het wonder van uw aanwezigheid.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het leven gegeven,
u schenkt mij vrijheid.
Het is door uw liefde dat ik besta.
Dat ik het geschenk van het leven
nooit voor lief zal nemen,
dat ik altijd het recht op leven
van anderen zal respecteren.

Bewustzijn

Ik leef in relatie tot vele dingen,
tot mensen, de natuur en tot God.
Ik spoor deze relaties op
en dank voor het mooie,
voor  het leven dat er doorheen vloeit.
Sommige relaties zijn verstoord of gebroken;
misschien voel ik spijt, woede, ontgoocheling...
Ik bid voor de gave van aanvaarding en vergeving.

Het Woord van God

Johannes 7:1-2, 10, 25-30

In die tijd trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde dat niet in Judea doen omdat de Joden erop uit waren hem te doden. Het liep tegen een van de Joodse feesten, het Loofhuttenfeest. Toen zijn broeders naar het feest waren gegaan vertrok hij ook, niet openlijk maar onopvallend.

Enkele Jeruzalemmers zeiden: 'Is dit niet de man die ze zoeken te doden? En zie nu eens, hij staat in het openbaar te preken en men zegt hem niets! Zou de overheid nu werkelijk erkend hebben dat hij de messias is? Maar van deze man weten wij waar hij vandaan is; wanneer echter de messias komt weet geen mens waar hij vandaan komt.' Terwijl Jezus in de tempel leerde riep hij met luide stem: 'Gij kent mij en gij weet waar ik vandaan ben; toch ben ik niet uit mijzelf gekomen maar hij die mij gezonden heeft is waarachtig; hem kent gij niet. Ik ken hem omdat ik uit hem ben en hij mij heeft gezonden.' Ze wilden zich van hem meester maken, maar niemand sloeg de hand aan hem want zijn uur was nog niet gekomen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het evangelie van vandaag gaat over Jezus die opgaat naar Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest en over hoe Hij het volk onderrichtte. Hij vond niet bij ieder gehoor. Velen weigerden in Hem te geloven omdat ze Hem niet belangrijk genoeg vonden. Ze wisten waar Hij vandaan kwam, een achterlijk stadje. Maar Jezus tracht ze bij te brengen dat Hij uit God is en vraagt ze te luisteren naar Gods boodschap.
  • Hoe te bidden met een tekst al deze? Enkele suggesties. 1. Denk je in hoe Jezus zich gefrustreerd moet hebben gevoeld omdat ze weigerden te luisteren naar het goede nieuws dat Hij te brengen had. Dit helpt ons om het menselijke aspect van zijn leven beter te begrijpen en brengt ons dichter bij Hem nu we realiseren hoeveel overeenkomsten er zijn met wat wij als gewone mensen ervaren. 2 Hoe ga je ermee om wanneer mensen je verwerpen en je goede bedoelingen bekritiseren? Het kan je helpen je tot de Heer te wenden als iemand die je begrijpt vanuit zijn eigen ervaring en die je ondersteunt met zijn vriendschap.

Gesprek

Heer, Gij hebt mijn naam gegrift
in de palm van Uw hand.
Ook als anderen mij zouden vergeten,
Gij vergeet mij nooit.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten