User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2020-03-23

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:
Hij woont in mij. Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Door Gods genade
werd ik in vrijheid geboren,
vrij om te genieten van alles
wat Hij voor mij heeft gemaakt.
Lieve Heer, mag ik leven
zoals U het heeft bedoeld,
vol vertrouwen in uw liefhebbende zorg.

Bewustzijn

Ik leef in relatie tot vele dingen,
tot mensen, de natuur en tot God.
Ik spoor deze relaties op
en dank voor het mooie,
voor  het leven dat er doorheen vloeit.
Sommige relaties zijn verstoord of gebroken;
misschien voel ik spijt, woede, ontgoocheling...
Ik bid voor de gave van aanvaarding en vergeving.

Het Woord van God

Johannes 4:43-54

In die tijd verliet Jezus Samaria en ging naar Galilea. Hijzelf had verklaard dat een profeet in zijn eigen vaderstad niet in aanzien is. Toen hij nu in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs hem welwillend, omdat zij alles hadden gezien wat hij te Jeruzalem op het feest had gedaan. Zij waren immers zelf ook op het feest geweest.

Zo kwam hij dan wederom te Kana in Galilea waar hij van het water wijn had gemaakt. Daar bevond zich een koninklijke beambte wiens zoon te Kafarnaüm ziek lag. Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen ging hij naar hem toe en verzocht hem, dat hij mee zou komen om zijn zoon te genezen, want deze lag op sterven. 'Als gij geen wondertekenen ziet, – zei Jezus tot hem – dan gelooft gij niet.' Daarop zei de hofbeambte: 'Heer, kom toch eer mijn kind sterft!' Jezus antwoordde: 'Ga maar, uw zoon leeft.' De man geloofde wat Jezus hem zei en ging heen.

Zijn dienaars kwamen hem onderweg reeds tegemoet met de boodschap dat zijn kind leefde. Hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden en zij zeiden hem: 'Gisteren, op het zevende uur is de koorts van hem geweken.' Toen besefte de vader dat het gebeurd was juist op het uur waarop Jezus gezegd had: uw zoon leeft. Hijzelf en heel zijn gezin geloofden.

Dit tweede teken deed Jezus nadat Hij uit Judea naar Galilea gekomen was.

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Dit is een verhaal over een diepe crisis in het leven van deze ouder! Crisis kan een gevaar zijn en een kans. Geloof is een uitnodiging om verder te gaan dan wat we kunnen zien, aanraken en meten. Een sprong in het duister/licht.
  • Vertrouwen is gebaseerd op ervaringen uit het verleden, goed en slecht. Jezus heeft een zodanige bekwaamheid om aanwezig te zijn bij elke persoon die Hij ontmoet. Moge ik deze gave ook in het dagelijks leven hebben.

Gesprek

Hoe heeft Gods Woord mij geraakt?
Liet het me koud?
Heeft het me getroost
of spoorde het me aan
om op een andere manier te gaan leven?
Ik zie in gedachten Jezus naast mij staan of zitten,
ik keer me naar Hem toe
en deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten