User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-09-18

In Gods aanwezigheid

Ik neem even tijd,
kom bij mezelf en bij Hem.
Ik denk aan de liefde en genade
waarmee Hij me zo overvloedig zegent.
Hij wil me herscheppen tot zijn beeld,
op Hem gelijkend,
een tempel waar Hij wonen kan
onder de mensen.

Vrijheid

Vele landen lijden op dit ogenblik
onder de verschrikkingen van de oorlog.
Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid
voor mijn eigen vrijheid.
Ik bid voor alle gevangenen en gijzelaars.

Bewustzijn

Ik leef in relatie tot vele dingen,
tot mensen, de natuur en tot God.
Ik spoor deze relaties op
en dank voor het mooie,
voor  het leven dat er doorheen vloeit.
Sommige relaties zijn verstoord of gebroken;
misschien voel ik spijt, woede, ontgoocheling...
Ik bid voor de gave van aanvaarding en vergeving.

Het Woord van God

Lucas 7:31-35

In die tijd zei Jezus: “Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: "Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild". Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn en gij zegt: "Hij is van de duivel bezeten!" De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en gij zegt: "Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!" Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.”

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Wanneer kinderen klagen, kunnen ze dwingend zijn. Wanneer ze denken dat ze niet eerlijk behandeld worden, kunnen ze door het lint gaan. Ook volwassenen kunnen zich als kinderen gedragen. Hoe staat het met mij? Waar kan ik in groeien? Wat verlangt Jezus van mij in dit opzicht?
  • In het sociale leven gaat het er soms aan toe als op het schoolplein met schreeuwende kinderen: oppervlakkig, dwingend, de aandacht trekkend, maar zonder diepgang. Hoe ga ik om met een boodschap die blijvender is en van een groter waarheidsgehalte? Ik neem de tijd die ik nodig heb om oppervlakkig geklets los te laten en te luisteren naar God, die in het diepst van mijn hart spreekt.

Gesprek

Ik denk eraan dat ik nog steeds
in Gods aanwezigheid vertoef,
verbeeld me dat Jezus zelf
 naast mij staat of zit,
en ik vertel Hem waarover ik allemaal pieker,
wat me op het hart ligt,
precies zoals twee vrienden met elkaar spreken.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten