User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-09-18

In Gods aanwezigheid

Ik neem even rust om weer te weten
dat God aanwezig is,
hier en nu.
Al wat me omringt,
de lucht die ik inadem,
mijn lichaam,
heel mijn wezen,
alles is vervuld van zijn aanwezigheid.

Vrijheid

Ik moet het lawaai buiten sluiten
om boven het lawaai uit te stijgen.
Het lawaai dat onderbreekt, dat verbreekt.
Het lawaai dat isoleert.
Ik moet weer naar God leren luisteren.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik en terugblikkend
moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik
al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving .

Het Woord van God

Lucas 7:31-35

In die tijd zei Jezus: “Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: "Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild". Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn en gij zegt: "Hij is van de duivel bezeten!" De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en gij zegt: "Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!" Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.”

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Wanneer kinderen klagen, kunnen ze dwingend zijn. Wanneer ze denken dat ze niet eerlijk behandeld worden, kunnen ze door het lint gaan. Ook volwassenen kunnen zich als kinderen gedragen. Hoe staat het met mij? Waar kan ik in groeien? Wat verlangt Jezus van mij in dit opzicht?
  • In het sociale leven gaat het er soms aan toe als op het schoolplein met schreeuwende kinderen: oppervlakkig, dwingend, de aandacht trekkend, maar zonder diepgang. Hoe ga ik om met een boodschap die blijvender is en van een groter waarheidsgehalte? Ik neem de tijd die ik nodig heb om oppervlakkig geklets los te laten en te luisteren naar God, die in het diepst van mijn hart spreekt.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten