User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-06-16

In Gods aanwezigheid

Wanneer een vriend me uitnodigt,
kijk ik uit naar het ogenblik van ontmoeting
en voel ik me vereerd.
Wanneer God me uitnodigt
om in zijn aanwezigheid te komen,
verlangt God naar mij
en heeft Hij me lief.
In geloof en met hoop
keer ik mij met hart en ziel tot God,
en vraag ik dat Hij me helpt
om meer in zijn liefdevolle aanwezigheid te leven.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het leven gegeven,
u schenkt mij vrijheid.
Het is door uw liefde dat ik besta.
Dat ik het geschenk van het leven
nooit voor lief zal nemen,
dat ik altijd het recht op leven
van anderen zal respecteren.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik
en terugblikkend moment per moment.
In dankbaarheid vergaar  ik al het goede
en vreugdevolle dat ik ontvangen heb.
Ik  kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving.

Het Woord van God

Johannes 16:12-15

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Ik zei dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Ik hoor van Jezus dat Hij mij nog veel meer te zeggen heeft. Hoe voel ik me daarbij? Ben ik soms bang voor wat Jezus van mij zou kunnen vragen? Ben ik bang om naar Hem te luisteren, voor het geval ik iets hoor wat ik niet wil horen? Ik vraag de Heilige Geest mij te helpen de waarheid te ontdekken en erop te vertrouwen dat wat Jezus van mij verlangt, altijd levengevend voor mij zal zijn.
  • Ik laat alle weerstand varen. Wat wilt U mij nog zeggen, Heer? Spreek, want ik luister. Ik zit rustig bij Jezus en laat Hem tot mijn hart te spreken.

Gesprek

Heer, Gij hebt mijn naam gegrift
in de palm van Uw hand.
Ook als anderen mij zouden vergeten,
Gij vergeet mij nooit.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten