User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-05-16

In Gods aanwezigheid

Hoe meer ik de Heer roep
hoe meer ik zijn Aanwezigheid kan voelen.
Dag na dag brengt Hij mij dichter
bij zijn Liefde.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het leven gegeven,
u schenkt mij vrijheid.
Het is door uw liefde dat ik besta.
Dat ik het geschenk van het leven
nooit voor lief zal nemen,
dat ik altijd het recht op leven
van anderen zal respecteren.

Bewustzijn

In welke domeinen van mijn leven
voel ik hoop, bemoediging en groei ?
Door terug te kijken
naar de afgelopen maanden,
zie ik misschien
welke gebeurtenissen of bezigheden vruchtbaar waren.
Als ik zulke domeinen ontdek,
zal ik daar in de toekomst
meer tijd en ruimte voor maken.

Het Woord van God

Johannes 13,16-20

Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen zei Hij tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft. Wanneer gij dit beseft: zalig gij als gij ernaar handelt.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Ofschoon we al ver in de paastijd zijn, brengt deze evangelielezing ons terug naar die wonderlijke avond toen Jezus met zijn vrienden at en dronk en Hij hen voorbereidde op het nieuwe Pasen. Toch is er geen sprake van de zegening van brood en wijn. In plaats daarvan is er het verbazingwekkende gebaar van Jezus, die de voeten van zijn leerlingen wast.
  • Tijdens zijn laatste maaltijd, op de avond voor zijn dood, geeft Jezus een lang onderricht .... maar Hij begint met een krachtig, woordeloos gebaar. Ook hier is het 'doen' van de woorden van Jezus van cruciaal belang; hier is het zijn eigen handelen en gedrag dat we moeten navolgen, evenals zijn leer.
  • Jezus maakte zich geen illusies over de groep ongeschikte, zondige mensen tot wie Hij zich richt. De een zal Hem verraden, de anderen verspreiden zich op het moment van de beproeving. Deze mannen zijn ook egocentrisch en ambitieus en daarom moest Jezus hen de houding van dienstbaarheid tonen. Maar Jezus wanhoopt niet over deze mannen. Zij zijn degenen die hij 'uitverkoren' heeft. Zelfs op dit late uur wijst Hij hen de weg naar geluk.

Gesprek

Jezus, kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij  mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten