User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-05-16

In Gods aanwezigheid

God is bij me, meer nog:
Hij is in me.
Ik word even stil bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
hier en nu.

Vrijheid

Het is zo makkelijk
om in de mallemolen
van bezit en rijkdom terecht te komen.
Geef, o Heer, dat ik vrij ben
van hebberigheid en zelfzucht.
Helpt U mij eraan te denken
dat het beste van het leven voor niets is:
liefde, blijheid, omzien naar elkaar,
je leven delen.

Bewustzijn

Ik houd in gedachte
dat ik in de Aanwezigheid van de Heer ben.
Ik zoek mijn toevlucht in zijn liefdevol hart.
Hij is mijn kracht in tijd van zwakte.
Hij is mijn troost in tijd van droefheid.

Het Woord van God

Johannes 13,16-20

Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen zei Hij tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft. Wanneer gij dit beseft: zalig gij als gij ernaar handelt.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Ofschoon we al ver in de paastijd zijn, brengt deze evangelielezing ons terug naar die wonderlijke avond toen Jezus met zijn vrienden at en dronk en Hij hen voorbereidde op het nieuwe Pasen. Toch is er geen sprake van de zegening van brood en wijn. In plaats daarvan is er het verbazingwekkende gebaar van Jezus, die de voeten van zijn leerlingen wast.
  • Tijdens zijn laatste maaltijd, op de avond voor zijn dood, geeft Jezus een lang onderricht .... maar Hij begint met een krachtig, woordeloos gebaar. Ook hier is het 'doen' van de woorden van Jezus van cruciaal belang; hier is het zijn eigen handelen en gedrag dat we moeten navolgen, evenals zijn leer.
  • Jezus maakte zich geen illusies over de groep ongeschikte, zondige mensen tot wie Hij zich richt. De een zal Hem verraden, de anderen verspreiden zich op het moment van de beproeving. Deze mannen zijn ook egocentrisch en ambitieus en daarom moest Jezus hen de houding van dienstbaarheid tonen. Maar Jezus wanhoopt niet over deze mannen. Zij zijn degenen die hij 'uitverkoren' heeft. Zelfs op dit late uur wijst Hij hen de weg naar geluk.

Gesprek

Begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die je zojuist las.
Welk deel ervan raakt een gevoelige snaar in jou ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
- of een of ander verhaal dat je onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in jouw gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst jou misschien probeert te zeggen?

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten