User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-05-15

In Gods aanwezigheid

"Wees stil en weet dat Ik jouw God ben."
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

Vrijheid

Lieve Heer, wek in mij het verlangen
U meer en meer te kennen en lief te hebben.
Mag mijn leven een antwoord zijn op uw wil.

Bewustzijn

We hebben er allemaal nood aan om,
temidden van dagelijkse bezigheden,
wat tijd vrij te maken.
We weten dat ons lichaam rust nodig heeft.
We komen in uw aanwezigheid, Heer,
ons hart en ons verstand zijn herbrond,
onze geest opgebeurd.

Het Woord van God

Johannes 12,44-50

In die tijd verklaarde Jezus met luide stem: 'Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij maar in Hem die Mij gezonden heeft; en wie Mij ziet ziet Hem die Mij gezonden heeft. Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat alwie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden dan veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om de wereld te redden. Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt heeft reeds iemand die hem veroordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, Hij heeft Mij opgedragen, wat Ik moet zeggen en verkondigen. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Wat Ik dus verkondig verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Licht en duisternis; zicht en blindheid; actie en passiviteit. Vele malen in het evangelie van Johannes vinden we verwijzingen naar deze twee tegenstellingen. Zij die het licht aanvaarden - Jezus, zijn in staat om duidelijk te 'zien', om te begrijpen. Zonder licht, in totale duisternis, kan niemand iets doen. Het mysterie is dan waarom iemand ervoor zou kiezen om in de duisternis te blijven? Waarom zou iemand ervoor kiezen om blind te zijn?
  • Deze passage is een beknopte verklaring aan het einde van het openbare leven van Jezus. Het vat dus alles samen wat Jezus in het openbaar heeft gedaan en gezegd. Het spreekt dan ook over het luisteren naar de woorden van Jezus en ernaar handelen. Zijn woorden zijn belangrijk, omdat het in de eerste plaats de woorden van de Vader zijn. Jezus is zo nauw verbonden met zijn boodschap dat Hij in feite in dit evangelie het Woord wordt genoemd.
  • Er is een verband tussen de uitdrukking 'mijn woord te houden' en de zinsnede van Matteüs 'mijn woorden doen'. Welke woorden vragen om actie? We 'houden' ons aan de geboden, en we doen en houden ons aan beloftes en geloften. Dat zijn krachtige woorden, woorden die ons leven vormgeven.

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten