User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-05-13

In Gods aanwezigheid

Elk ogenblik van de dag of de nacht
kan ik Jezus roepen.
Hij kijkt altijd naar me uit,
hij luistert naar mijn roep.
Wat een wonderlijke zegen.
Geen nood aan telefoon of e-mail.
Voor Hem is mijn fluisteren genoeg.

Vrijheid

Door Gods genade
werd ik in vrijheid geboren,
vrij om te genieten van alles
wat Hij voor mij heeft gemaakt.
Lieve Heer, mag ik leven
zoals U het heeft bedoeld,
vol vertrouwen in uw liefhebbende zorg.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Johannes 10,1-10

In die tijd zei Jezus: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept de schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten omdat ze de stem van vreemden niet kennen.' Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus hun: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus in het vierde evangelie zijn zeer belangrijk. Ik ben ……het brood des levens … het levende water… het licht van de wereld enz. Zij wijzen ons op de goddelijke status van Jezus, omdat God zelf (toen God zijn naam door Mozes gevraagd werd) verkondigde: ‘IK BEN DIE IK BEN’. De beelden en afbeeldingen die Jezus gebruikt, tonen ons het gelaat van God.
  • Dit geldt voor het beeld dat hier wordt gebruikt. Als Jezus zegt dat hij de 'deur' van de schaapskooi is, zullen zijn toehoorders zich ervan bewust zijn dat God in het Oude Testament - het bekendste, in Psalm 23 - als herder wordt voorgesteld. Het ideaal van een goede, zorgzame herder is nog levendiger, wanneer ons verteld wordt dat het de gewoonte was dat de herder zelf bij de ingang van de schaapskooi in een gehurkte houding sliep - met andere woorden, de waakzame herder was letterlijk de 'deur'.
  • De mooie zin, die alleen in het evangelie van Johannes te vinden is, dat Jezus ' is gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed’, is zeer aantrekkelijk. We hebben hier te maken met een beeld van totale vrijheid, samen met totale veiligheid; in feite een nieuwtestamentische versie van Psalm 23, waarin de schapen absoluut niets tekortkomen, en die hun hele leven gevolgd worden door goedheid en barmhartigheid.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten