User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-27

In Gods aanwezigheid

Ik neem even tijd,
kom bij mezelf en bij Hem.
Ik denk aan de liefde en genade
waarmee Hij me zo overvloedig zegent.
Hij wil me herscheppen tot zijn beeld,
op Hem gelijkend,
een tempel waar Hij wonen kan
onder de mensen.

Vrijheid

Heer, U heeft mij gemaakt
om in vrijheid te leven.
Meestal denk ik daar niet zo over na.
Vuur mij aan te leven in vrijheid
zoals U het heeft bedoeld,
met een onbekommerd hart
in vol vertrouwen op U.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik en terugblikkend
moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik
al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving .

Het Woord van God

Marcus 16,9-15

Nadat Jezus in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena uit wie Hij zeven duivels had uitgedreven. Deze ging het vertellen aan hen die zijn metgezellen waren geweest en nu rouwden en weenden. Maar toen zij hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen toen zij te voet op weg waren naar buiten. Nadat dezen teruggekeerd waren vertelden ze het aan de overigen, maar zelfs zij werden niet geloofd. Later verscheen Hij aan de elf terwijl zij aan tafel aanlagen. Hij maakte hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem gezien hadden nadat Hij verrezen was. Daarop sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Maria Magdalena is de eerste mens ter wereld die de boodschap van Jezus’ verrijzenis overbrengt. Maar de leerlingen geloven haar niet, wat Jezus ertoe brengt hen ongeloof en halsstarrigheid te verwijten.
  • Hoe weinig is er in 2000 jaar tijd veranderd! Vrouwen worden nog steeds uitgesloten van de besluitvormingsprocessen van de kerk en de kerk zal, als een gewonde vogel die rondfladdert op één vleugel, niet kunnen vliegen totdat vrouwen de gelijkheid krijgen die hen toekomt. Maar omdat Jezus niet wanhopig is over de kerk, moeten wij ook niet wanhopen: wij moeten er juist voor bidden. Wij moeten ook dragers zijn van 'goed nieuws voor de hele schepping', en die schepping omvat ook de materiële wereld die vandaag de dag zo misvormd is.

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten