User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-23

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet,
in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?
Als God bezig zou zijn me gerust te stellen
of uit te dagen,
zou ik het dan merken?
Ik vraag om de genade om vrij te zijn
van mijn eigen onrust
en open te staan voor wat God mij te zeggen heeft.

Bewustzijn

Ik houd in gedachte
dat ik in de Aanwezigheid van de Heer ben.
Ik zoek mijn toevlucht in zijn liefdevol hart.
Hij is mijn kracht in tijd van zwakte.
Hij is mijn troost in tijd van droefheid.

Het Woord van God

Johannes 20,11-18

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog zij zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde. Zij spraken haar aan: 'Vrouw, waarom schreit ge?' Zij antwoordde: 'Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.' Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: 'Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?' In de mening dat het de tuinman was vroeg zij: 'Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd zodat ik Hem kan weghalen.' Daarop zei Jezus haar: 'Maria!' Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: 'Rabboeni!' wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: 'Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.' Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat Hij haar gezegd had.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Met de pauselijke encycliek Laudato Si kunnen we op een nieuwe manier gaan kijken naar onze mooie en geteisterde wereld. Het korte zinnetje ‘Maria dacht dat het de tuinman was’ heeft diepte van betekenis, en we kunnen Jezus begrijpen als de Grote Tuinman die zorgvuldig zijn creatie verzorgt en ons smeekt om het te respecteren terwijl we ervan genieten.
  • Laat ik eens leren om elke dag een beetje tijd te besteden aan zitten bij Jezus in zijn rol van tuinman. Ik bedank Hem voor de schoonheid van de aarde, en ik laat Hem mij vertellen hoe Hij zich voelt bij de ontheiliging ervan. Wellicht huil ik met Hem mee, als Hij over de dood van Lazarus huilt of over de stad Jeruzalem. Ik vraag Hem om nieuwe ogen en een nieuw hart vol eerbied en ontzag voor alles wat bestaat. Door een vriend van de aarde te worden zoals Hij, verdiep ik de vriendschap tussen ons. We delen samen in de taak het milieu te beschermen.

Gesprek

Heer, met uw eigen woorden
leerde U mij bidden.
Het mooie " Onze Vader"
bevat alles
wat ik zou willen zeggen.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten