User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-17

In Gods aanwezigheid

Hier en nu is God aanwezig.
Zijn leven ademt in mij
en in alles rondom.
Ik houd even halt en richt mijn aandacht
op zijn liefdevolle aanwezigheid.

Vrijheid

Lieve Heer, wek in mij het verlangen
U meer en meer te kennen en lief te hebben.
Mag mijn leven een antwoord zijn op uw wil.

Bewustzijn

Wetend dat God onvoorwaardelijk van me houdt,
kan ik eerlijk zijn over wie ik ben.
Hoe was de afgelopen dag,
en hoe voel ik me nu?
Ik deel mijn gevoelens openlijk met de Heer.

Het Woord van God

Matteüs 26,14-25

In die tijd ging een van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de hogepriesters en zei: 'Wat wilt ge mij geven als ik u Hem in handen speel?' Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.

Op de eerste dag van het ongedesemde brood kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken?' Hij antwoordde: 'Gaat naar de stad en zegt aan die en die: De Meester laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.' De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paasmaal gereed.

Toen de avond gevallen was lag Hij met de twaalf leerlingen aan. Onder de maaltijd sprak Hij: 'Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.' Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen: 'Ik ben het toch niet, Heer?' Hij antwoordde: 'Die met Mij zijn hand in de schotel steekt zal Mij overleveren. Wel gaat de Mensenzoon heen zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens!' Judas, zijn verrader, nam het woord en zei: 'Ik ben het toch niet, Rabbi?' Hij antwoordde hem: 'Gij zegt het.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het woord ‘verraad’ staat centraal in het lijdensverhaal. Het wordt hier vijf keer gebruikt. Neem een ervaring van verraden worden in je herinnering – misschien heeft een vriend je teleurgesteld, of een partner, of misschien voel je je zoals vele katholieken vandaag de dag in de steek gelaten door de Kerk. Hoe was jouw reactie? Heb je wraak genomen, ben je weggelopen of heb je je best gedaan om te vergeven?
  • Dit brengt de diepte van de liefde die Jezus toont aan het licht. Hij ‘gaat zijn noodlot tegemoet’ maar blijft loyaal. Hij slaat niet terug, hoe beschamend Hij ook wordt behandeld. Een hogere liefde – goddelijke liefde – houdt Hem gaande. Ik dank Hem voor zijn grootheid van hart, en vraag Hem dat ik Hem, of zijn waarden, nooit zal verraden. Hij belooft mij te helpen.

Gesprek

Lieve Jezus,
met U kan ik heel openhartig zijn.
Ik kan U alles vertellen
wat mij zorgen baart.
Ik weet dat Gij U om al die zorgen
in mijn leven bekommert.
Leer mij te leven in de zekerheid
dat Gij die vandaag voor mij zorgt,
dat ook morgen zult doen
en alle dagen van mijn leven.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten