User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-15

In Gods aanwezigheid

Jezus wacht in stilte en onopgemerkt
om binnen te komen in mijn hart.
Ik wil gehoor geven aan zijn oproep.
Hij komt naar me toe
met zijn oneindige kracht en liefde.
Dat zijn aanwezigheid me vervult met blijdschap.

Vrijheid

Heer, laat mij toch nooit
gedachtenloos omgaan met vrijheid.
U heeft mij gezegend met vrijheid van geest.
Vul mijn gedachten met uw vrede en vreugde.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Johannes 12, 1-11

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar een maaltijd te zijner ere. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen. Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen, dezelfde die Hem zou overleveren: 'Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan de armen gegeven?' Hij zei dat niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde, wegnam wat erin kwam. Jezus echter zei: 'Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden, vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, Mij echter niet altijd.' Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen dat Jezus daar was en kwamen erheen, niet alleen omwille van Jezus maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de doden had opgewekt. De hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Deze gebeurtenis vindt plaats in de Goede Week. Over een paar dagen zal Jezus sterven aan een kruis. We krijgen inzicht in de gedachten van een aantal mensen die in het verhaal worden genoemd. Maria richt zich op Jezus en eert Hem op een bijzondere wijze en laat ons zo weten hoeveel zij aan Hem te danken heeft. Marta verzorgt het eten voor alle aanwezigen. Anderen komen alleen maar om Jezus en Lazarus te zien. Judas bekritiseert de verspilling van de olie. Jezus, die zich bewust is van zijn aanstaande dood, stelt gerust en antwoordt Judas.
  • Terwijl wij de Goede Week van dit jaar doorlopen, zou je kunnen zeggen dat dit verhaal de verschillende houdingen laat zien die tot op heden onder mensen de overhand hebben. Bid dat Jezus, door zijn prachtige uitdrukking van liefde, voor jou de centrale figuur zal zijn deze week.

Gesprek

Een gesprek vereist spreken èn luisteren.
Moge ik, wanneer ik met Jezus spreek,
ook leren stil te zijn en te luisteren.
Ik merk de vriendelijkheid
in zijn ogen en zijn glimlach
vol liefde wanneer Hij naar mij kijkt.
Ik kan volkomen eerlijk zijn met Jezus
wanneer ik Hem vertel
over mijn angsten en mijn twijfels.
Ik zal Hem vragen mij te helpen om mijzelf
helemaal aan zijn zorg toe te vertrouwen,
om mijzelf aan Hem over te geven,
in de zekerheid dat Hij altijd
dàt wil wat het beste is voor mij.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten