User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-15

In Gods aanwezigheid

God is me nabij,
meer nog:
Hij woont  in mij.
Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Lieve Heer, wek in mij het verlangen
U meer en meer te kennen en lief te hebben.
Mag mijn leven een antwoord zijn op uw wil.

Bewustzijn

Zich bewust zijn van iets
is er duidelijk weet van hebben.
Lieve Heer, help me
steeds in gedachte te houden
dat U me het leven schonk.
Dank voor het geschenk van het leven.
Leer me rustig worden,
stil te staan en te genieten
van alle moois dat U voor mij geschapen hebt.
Om me bewust te zijn
van de schoonheid om me heen.
De pracht van de bergen,
de rust van de zee,
de broosheid van een bloemblaadje...
Steeds houd ik in gedachte
dat dit alles van U komt.

Het Woord van God

Johannes 12, 1-11

Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar een maaltijd te zijner ere. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen. Maria nu nam een pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee Jezus' voeten en droogde ze met haar haren af. Het huis hing vol balsemgeur. Daarop zei Judas Iskariot, een van zijn leerlingen, dezelfde die Hem zou overleveren: 'Waarom is die balsem niet voor driehonderd denaries verkocht en het geld aan de armen gegeven?' Hij zei dat niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde, wegnam wat erin kwam. Jezus echter zei: 'Laat haar begaan. Zij heeft dit gebruik onderhouden, vooruitlopend op de dag van mijn begrafenis. Want de armen houdt gij altijd bij u, Mij echter niet altijd.' Intussen waren heel veel Joden te weten gekomen dat Jezus daar was en kwamen erheen, niet alleen omwille van Jezus maar ook om Lazarus te zien die Hij uit de doden had opgewekt. De hogepriesters besloten toen ook Lazarus uit de weg te ruimen, omdat om hem veel Joden wegliepen en in Jezus geloofden.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Deze gebeurtenis vindt plaats in de Goede Week. Over een paar dagen zal Jezus sterven aan een kruis. We krijgen inzicht in de gedachten van een aantal mensen die in het verhaal worden genoemd. Maria richt zich op Jezus en eert Hem op een bijzondere wijze en laat ons zo weten hoeveel zij aan Hem te danken heeft. Marta verzorgt het eten voor alle aanwezigen. Anderen komen alleen maar om Jezus en Lazarus te zien. Judas bekritiseert de verspilling van de olie. Jezus, die zich bewust is van zijn aanstaande dood, stelt gerust en antwoordt Judas.
  • Terwijl wij de Goede Week van dit jaar doorlopen, zou je kunnen zeggen dat dit verhaal de verschillende houdingen laat zien die tot op heden onder mensen de overhand hebben. Bid dat Jezus, door zijn prachtige uitdrukking van liefde, voor jou de centrale figuur zal zijn deze week.

Gesprek

Ik denk eraan
dat ik nog steeds in Gods aanwezigheid vertoef,
verbeeld me dat Jezus zelf
naast mij staat of zit,
en ik vertel Hem waarover ik allemaal pieker,
wat me op het hart ligt,
precies zoals twee vrienden met elkaar spreken.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten