User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-13

In Gods aanwezigheid

Eeuwige,
vervul me met uw heilige aanwezigheid.
Vervul me met uw liefde.
Laat mijn hart eenworden met U.

Vrijheid

God gaf me het geschenk van de vrijheid.
Zelfs als leefde ik in gevangenschap,
mijn ziel zou vrij zijn.
Laat mij met uw genade, Heer,
deze vrijheid met wijsheid behandelen.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer,
breng ik mijn gedachten naar U.
Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.
Ik vind rust en verkwikking
in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Johannes 11,45-56

Vele Joden die in die dagen naar Maria waren gekomen en zagen wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem. Enigen van hen gingen echter naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. De hogepriesters en de Farizeeën belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden: 'Wat doen we? Want die man verricht veel wonderen. Als we Hem zijn gang laten gaan zullen ze allemaal in Hem geloven. Dan zullen de Romeinen komen en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.' Maar een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was zei hun: 'Gij begrijpt er niets van; ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is dat er één mens voor het volk sterft dan dat het hele volk ten onder gaat.' Dat zei hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet voor het volk alleen, maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen. Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.

Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn, en wel naar de stad Efraïm waar Hij met zijn leerlingen verbleef. Toen echter het paasfeest van de Joden op handen was, gingen velen uit de streek vóór Pasen naar Jeruzalem om zich te reinigen. Ze zochten naar Jezus en zeiden tot elkaar, terwijl ze in de tempel stonden: 'Wat dunkt u? Zou Hij niet naar het feest komen?'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Nu Jezus de laatste week van zijn leven nadert, lezen we in het evangelie van vandaag over de dubbelzinnige betekenis van de uitspraak van hogepriester Kajafas, die zegt dat het goed is wanneer één man sterft voor een heel volk. Hij bedoelde daarmee: de natie volk te bevrijden van de Romeinse onderdrukking van de Joden. Maar Johannes doorziet het profetische van deze uitspraak en leest daarin dat het gegeven dat Jezus zal sterven voor allen, de werkelijke betekenis van diens leven en dood is.
  • Vraag de Heer om je te sturen en te leiden in jouw innerlijke beschouwing van de op handen zijnde herneming van zijn lijden, dood en wederopstanding, zodat jouw vriendschap met Hem en jouw dankzegging aan Hem mogen groeien en rijpen.

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten