User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-01-25

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet,
in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

In alle dingen schuilt voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens
zijn vaak gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus
en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

Geef, Heer,
dat ik me bewust mag zijn
van alle goeds dat U me geeft
en help me er dankbaar om te zijn.
Moge ik uw zegeningen
altijd met anderen delen.

Het Woord van God

Marcus 16,15-18

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen zullen dezen genezen zijn.”

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Vandaag viert de Kerk de bekering van de heilige Paulus, de apostel van de heidenen. Dit dramatisch gebeuren staat genoteerd in de Handelingen van de apostelen, hoofdstuk 9 en 22. De moeite waard om te lezen. Waarom niet vandaag?
  • De hierboven vermelde passage is een latere toevoeging aan het Marcusevangelie, dat gebaseerd is op Matteüs 28:18-20. In het voorgaande vers, Marcus 16:14, verwijt Jezus de apostelen dat zij de getuigen van zijn verrijzenis, Maria Magdalena en de twee leerlingen op de weg naar Emmaüs, niet geloven. Hier richt Hij zich niet enkel tot zijn apostelen, maar tot ons allen, gedoopte gelovigen. Aan ieder van ons zegt Hij ”Ga!” en verkondig de Blijde Boodschap aan heel de wereld. “Vergeet niet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matteüs 28:20).
  • Lieve Heer, leer me om vrijgevig te zijn, om te dienen en niet om te tellen hoeveel moeite het kost.

Gesprek

Vandaag, Heer, heb ik uw aanwezigheid ervaren
in de alledaagse dingen van mijn leven.
Ik zat in mijn tuin
en zag de wonderen van uw schepping.
Ik luisterde naar het gezang van de vogels.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten