User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-01-23

In Gods aanwezigheid

" Kom tot rust en weet dat Ik uw God ben."
Leid mij met uw Geest, Heer,
zo zal ik uw lieve aanwezigheid meer en meer zoeken.
Bij U immers vind ik rust en verkwikking
midden deze hectische wereld.

Vrijheid

Datgene wat me het meest verhindert
om werkelijk vrij te zijn,
is mijn neiging om verstrikt te geraken
in angsten en verwachtingen
over wat ik 'had moeten' of 'zou moeten' zijn.
Vaak heb ik reflexen die me verlammen .
en me verhinderen om nieuwe ruimtes te ontdekken .
waarbinnen ik kan groeien.
Ik bid en vraag om een grotere innerlijke vrijheid.
om de nieuwe uitdagingen aan te gaan
die God van mij verlangt.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik en terugblikkend
moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik
al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving

Het Woord van God

Marcus 3:1-6

In die tijd ging Jezus naar de synagoge, waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. De Farizeeën hielden Jezus in het oog om te zien of hij die man op sabbat zou genezen, met de bedoeling hem daarvan te beschuldigen. Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand: 'Kom in het midden staan'. Daarop stelde hij hun de vraag: 'Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te doden?' Maar zij zwegen. Toen liet hij toornig, maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man: 'Steek uw hand uit'. Hij stak zijn hand uit en deze was weer gezond. De Farizeeën gingen naar buiten en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen om Jezus uit de weg te ruimen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het is de sabbat en we zijn samengekomen in de synagoge in Kafarnaüm voor schriftlezingen, gebeden en zegeningen. Ik zie Jezus binnenkomen met een paar van zijn leerlingen. Hij merkt deze man met de verschrompelde hand op en roept hem naar voren met de bedoeling hem te genezen. Maar eerst kijkt Hij rond en daagt Hij de aanwezige Farizeeën uit die hem aandachtig gadeslaan. Hij zet hen op het verkeerde been - ongeacht hoe ze antwoorden, ze hebben het bij het verkeerde eind. Technisch gezien is genezing werk en dus verboden op de sabbat. Ze blijven zwijgen, maar zijn innerlijk woedend. Ik resoneer met Jezus’ woede over hun hardvochtigheid. Ik zie hoe Hij de uitgestrekte hand van de man geneest en bewonder zijn mededogen en vastberaden moed.
  • Dergelijke conflicten zijn typerend voor het feit dat de religieuze en seculiere autoriteiten uiteindelijk zich verenigen om Jezus te vernietigen. Ze slagen er niet in, of weigeren te erkennen dat Jezus Gods vertegenwoordiger is, vrij van wetten en gebruiken.

Gesprek

Lieve Jezus,
met U kan ik heel openhartig zijn.
Ik kan U alles vertellen
wat mij zorgen baart.
Ik weet dat Gij U om al die zorgen
in mijn leven bekommert.
Leer mij te leven in de zekerheid
dat Gij die vandaag voor mij zorgt,
dat ook morgen zult doen
en alle dagen van mijn leven.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten