User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-01-22

In Gods aanwezigheid

Beminde Jezus, ik kom naar U toe
omdat ik verlang naar uw aanwezigheid.
Ik verlang van U te houden zoals U van mij.
Laat niets me van U wegrukken.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende dat een ruwe en vormeloze boomstronk nooit zou geloven


wat voor een standbeeld het kon worden, dat het bewonderd zou kunnen worden als een wonder van beeldhouwkunst.


Het zou zichzelf nooit overgeven aan de bijtel van de beeldhouwer,


die door zijn genie al ziet wat de boomstronk worden kan.


Ik vraag om de genade om mezelf gevormd te laten worden door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer,
breng ik mijn gedachten naar U.
Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.
Ik vind rust en verkwikking
in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Marcus 2:23-28

Eens ging Jezus op de sabbat door een korenveld en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. De Farizeeën zeiden tot hem: 'Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is?' Hij gaf hun ten antwoord: 'Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hogepriester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?' En hij voegde eraan toe: 'De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat. De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Een aantrekkelijk tafereel voor mijn beschouwing vandaag: ik visualiseer Jezus en zijn leerlingen terwijl ze een rustige sabbatswandeling maken door zonnige korenvelden. Ik sluit me aan bij de gelukkige groep en maak kennis met Jezus voor een persoonlijk gesprek. Hij is blij mij te zien en deelt wat granen met mij die Hij zelf geplukt heeft. Hoe reageer ik?
  • David was vrijgesteld van de Wet zoals ieder mens zou zijn geweest door de omstandigheden van zijn extreme honger. De Farizeeën zouden dit hebben erkend, maar het plukken van granen werd gezien als een vorm van arbeid en als zodanig ten strengste verboden op de sabbat.
  • Jezus herinnert hen eraan dat wetten bedoeld zijn om rechtvaardig te zijn en voor ons welzijn zijn opgesteld.

Gesprek

Moge uw Heilige Geest mij leiden
telkens ik iets met andere mensen doe.
Geef dat ik altijd vriendelijke woorden spreek.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten