User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-01-21

In Gods aanwezigheid

Het kloppen van mijn hart,
mijn in- en uitademen,
het komen en gaan van mijn gedachten,
de bewegingen van mijn gemoed,
al dat leven in mij verwijst
naar Gods voortdurende scheppingskracht.
Ik word stil en richt mijn aandacht
op zijn aanwezigheid in mij.

Vrijheid

Ik vraag Gods hulp,
om vrij te zijn van mijn eigen zorgen,
om open te staan voor Hem tijdens mijn gebed,
om Hem beter te leren kennen,
lief te hebben en te dienen.

Bewustzijn

In aanwezigheid van mijn liefdevolle Schepper,
kijk ik eerlijk naar de gevoelens van de afgelopen dag,
de hoogtepunten, dieptepunten, de gewone dingen.
Zie ik waar God aanwezig was?

Het Woord van God

Marcus 2:18-22

Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen: 'Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?' Jezus sprak tot hen: 'Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe stuk aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders doet de wijn de zakken barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Waarom houdt Jezus zich niet aan het vasten dat door alle plichtsgetrouwe Joden in acht wordt genomen? Zijn critici zien niet dat zijn komst onder hen verschillend is. De profeten Hosea en Jesaja gebruiken de metafoor van een bruiloft in verband met de komst van de Messias. Jezus ziet zichzelf als de bruidegom op Gods bruiloftsfeest, een tijd van vreugde en niet van rouw.
  • Hier hebben we een ander voorbeeld van toenemende spanning met de Joodse autoriteiten. 'De dagen zullen komen' wanneer Hij wordt weggevoerd en ter dood veroordeeld, 'dan zullen ze vasten'.
  • Paulus (2Kor. 11, 2) gebruikte de huwelijksrelatie om de vreugdevolle relatie tussen Christus en de Kerk te beschrijven. Bij het Laatste Avondmaal beloofde Jezus: ‘Ik zal u weerzien, en uw harten zullen zich verheugen, en niemand zal u uw vreugde afnemen.’ (Joh. 16, 22).

Gesprek

Lieve Heer, help mij elke dag
uw aanwezigheid meer en meer te zoeken.
Vul mijn hart met liefde voor U.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten