User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-01-19

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet, in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

Ik vraag om de genade om te geloven
in wat ik zou zijn, in wat ik zou kunnen
als ik zou toelaten dat God,
mijn liefhebbende Schepper,
mij voortdurend blijft scheppen, leiden en kneden.

Bewustzijn

Hoe wonderlijk is het, Heer,
dat het mogelijk is
om in uw aanwezigheid te komen!
Op om het even welk ogenblik.
waar ik me ook bevind in de wereld.
Ik hoef enkel uw Naam uit te spreken.

Het Woord van God

Marcus 2,13-17

Eens ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag hij Levi, de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: 'Volg mij.' De man stond op en volgde hem. Terwijl Jezus eens in de woning van Levi te gast was lag met hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren velen die hem volgden. De farizeese schriftgeleerden zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, en zij zeiden tot zijn leerlingen: 'Hoe kan hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde dit en antwoordde hun: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Levi, werkzaam als een belastingontvanger in een druk handelscentrum voor de verfoeide Romeinse autoriteiten, zou door zijn mede-joden verbannen zijn. We verwonderen ons over de dwingende kracht van Jezus’ oproep en de onmiddellijke positieve reactie van Levi, die alles achter zich laat om Hem te volgen.
  • Levi nodigt al zijn beruchte vrienden uit voor een groot feest bij hem thuis. We kunnen de herkomst van zijn rijkdom wel vermoeden. Jezus aarzelt niet om toe te treden tot hun tafelgemeenschap. Hij verdedigt zijn positieve hulp aan zondaars tegenover de zelfingenomen kritiek van de Farizeeën.
  • Misschien zou je graag ‘De roeping van Matteüs’ van Caravaggio willen downloaden, een favoriet schilderij van paus Franciscus.

Gesprek

Begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die je zojuist las.
Welk deel ervan raakt een gevoelige snaar in jou ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
- of een of ander verhaal dat je onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in jouw gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst jou misschien probeert te zeggen?

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

Digitale adventsretraite 2017: Uit God geboren Schrijf je nú in

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten