User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 4:12-17

Het Woord van God

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazaret, vestigde Hij zich in Kafarnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja:

“Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, Overjordanië: Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan.”

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 'Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij.'

Matteüs 4:12-17

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • In het evangelie van vandaag krijgen we een overzicht van wat Jezus op aarde kwam doen, in alle breedte en diepte. Hij wil dat we ons herpakken, Hij wil dat we een volledige ommekeer maken in de manier waarop we de dingen zien en naar waarde schatten. Wat bedoelt Jezus met het koninkrijk van de hemel? Het is de wereld zoals die zou kunnen zijn, zoals wij die zouden wensen, deze lieflijke planeet waarvan we hopen dat het een plaats zou zijn van vrede en goede wil.
  • De inaugurale rede van een nieuwe nationale leider is een kantelmoment. We luisteren er gretig naar. We verlangen authentieke woorden en een hoopvolle visie om onze vermoeide geesten op te wekken. Jezus’ inaugurale rede houdt zijn luisteraars in de ban met zijn boodschap van goed nieuws. In Hem zijn boodschap en boodschapper verenigd. Hij biedt waarheid, heling, hoop, medelijden en vrede aan hen die geen perspectief hebben.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten