User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 11:11-25

Het Woord van God

In die tijd trok Jezus Jeruzalem binnen, de tempel in. Nadat Hij er alles in ogenschouw had genomen keerde Hij, omdat het al laat was, met de twaalf naar Betanië terug.

Toen zij de volgende dag Betanië verlaten hadden kreeg Hij honger. Hij zag in de verte een vijgeboom in blad staan en ging kijken of Hij er misschien iets aan kon vinden; maar bij de boom gekomen vond Hij niets dan bladeren; het was trouwens niet de tijd van de vijgen. Daarom richtte Hij zich tot de boom en zei: 'Niemand zal in eeuwigheid nog vruchten van je eten!' Zijn leerlingen hoorden dat.

Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging Hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen; Hij wierp de tafels van de geldwisselaars omver en de stoeltjes van de duivenverkopers, en ook duldde Hij niet dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En Hij gaf hun als verklaring: 'Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.' De hogepriesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om Hem ter dood te brengen. Ze vreesden Hem namelijk omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer.

‘s Morgens kwamen zij langs de vijgeboom en zagen dat hij tot op de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: 'Meester, kijk! De vijgeboom die Gij vervloekt hebt, is verdord.' Jezus antwoordde hun: 'Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u: Als iemand tot deze berg zegt: Hef u op en stort u in de zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg Ik u: Alles wat ge in het gebed vraagt, gelooft dat ge het al verkregen hebt, en ge zult het verkrijgen.'

 

Marcus 11:11-25
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het evangelie van vandaag beschrijft twee handelingen van Jezus waarvan de betekenis veel verder gaat dan de handeling zelf. Door deze handelingen verrast en verontrust Jezus ons misschien zelfs, en dit zet ons aan het denken. Hij gaat de tempel binnen en verdrijft de verkopers, waarbij Hij zeer krachtige taal gebruikt. De tempel was de heiligste plaats voor de Joden, en Jezus doet zelfs op die plaats zijn gezag gelden. Geen wonder dat de hogepriesters en de schriftgeleerden een manier zochten om van Hem af te komen, want Hij daagde heel duidelijk hun gezag uit en won daarmee de bewondering en sympathie van het volk.
  • De andere actie is zelfs nog verrassender en verontrustender: de vervloekte vijgenboom verdort in één dag en we kunnen dit alleen maar begrijpen als een profetisch teken. Jezus komt naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, maar vindt de stad en haar leiders onvruchtbaar, niet in staat om Hem te verwelkomen naar wie ze beweerden te verlangen. Net als de vijgenboom zonder fruit, zal Hij verwelken en sterven. Jezus daagt me uit om vrucht te dragen, en niet alleen te leven van nostalgie naar het glorieuze verleden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten