User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 8:4-15

Het Woord van God

In die tijd verzamelde zich een grote menigte en uit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe. Toen sprak Hij in een gelijkenis: 'De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg; het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond; het schoot wel op, maar droogde uit omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander gedeelte viel op de goede grond; het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.' En met luide stem voegde Hij er aan toe: 'Wie oren heeft om te horen, hij luistere.'

Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: 'Aan u is het gegeven de geheimen van het rijk Gods te kennen, maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen opdat zij ziende niet zien, en horende niet begrijpen. Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze: Het zaad is het woord van God. Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben. Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet door te geloven gered worden. Die op de rots zijn zij die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar zij hebben geen wortel; zij geloven voor een ogenblik, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. Wat onder de distels viel zijn zij die wel geluisterd hebben, maar die gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven verstikt raken en niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.'

Lucas 8:4-15
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe bereiden we ons voor om Gods woord echt te horen en te ontvangen? Luisteren naar en begrijpen van Gods woord, zoals de gelijkenissen van Jezus, vraagt genade maar ook oefening. Om goede grond te produceren zijn voedingsstoffen nodig, net als zon en water, en deze duiden op de inspanningen die we kunnen doen om Gods woord in ons op te nemen: door gebed, studie, luisteren en leren van anderen die Gods woord goed kennen.
  • Als we ons hart voorbereiden om een voedingsbodem te zijn waarop God het zaad van zijn woord kan planten, dan kan het groeien en vrucht dragen, Zowel door onze bereidheid als door de liefde en genade die Hij in ons hart laat uitstorten door de heilige Geest...(Romeinen 5:5). Is mijn hart vandaag bereid en klaar om Gods woord te ontvangen? Als dat niet zo is, wat kan ik dan doen om mij er meer voor open te stellen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De centrale boodschap in dit evangelie is dat, hoewel sommige zaden die de zaaier plant zullen verdorren en sterven, anderen toch in vruchtbare grond terecht zullen komen en bloeien. Zo gaat het ook met het woord van God en met het woord van Jezus. Het is een boodschap van vertrouwen en hoop voor de toekomst van het koninkrijk. In het evangelie zijn het Jezus’ leerlingen die de vruchtbare grond zijn.
  • Nadat Hij de parabel beëindigd had, nodigde Jezus iedereen uit om naar Hem te luisteren. Het ging Hem niet alleen om fysiek luisteren. Iedereen werd geacht om zorgvuldig te luisteren en alles wat Hij zei zich ook ten volle eigen te maken en daadwerkelijk uit te voeren. Hij is de zaaier, het zaad is het woord en wie Hij toespreekt, is de grond. Laten we vandaag wat tijd nemen om naar het Woord te luisteren dat Jezus persoonlijk tot ons richt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als zelfs de leerlingen moeite hadden om de betekenis van deze parabel te doorgronden, moeten we niet verbaasd zijn als het ons ook uitdaagt. Misschien kunnen we ‘de weg waarop gezaaid wordt’ op een andere manier bekijken. De rotsachtige grond en de met doornen bezaaide stukken zouden verschillende delen van ons hart kunnen zijn, eerder dan verschillende soorten mensen. Laat ons God vragen die positieve gebieden van goede en productieve grond in ons leven uit te breiden, iets wat alleen Hij kan. Op die manier zullen we in staat zijn ‘een goed en edel hart te bewaren en vrucht voort te brengen door onze standvastigheid’.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We komen nu bij het verhaal dat uit gelijkenissen bestaat. Het begint met de gelijkenis van de zaaier en de uitleg ervan, gevolgd door een korte notitie over het doel van de gelijkenissen. Hoewel de uitleg van de gelijkenis meestal wordt opgevat als het werk van de christelijke gemeenschap, past de uitleg, die de nadruk legt op de manier waarop de verkondiging werd ontvangen, perfect bij de gelijkenis zelf. Velen hebben het woord van Christus niet ontvangen, anderen hebben het niet volgehouden etcetera, maar het woord zelf is krachtig en brengt voor velen honderdvoudige vrucht voort, en zal dat ook blijven doen.
  • Lucas stelt dat Hij altijd in gelijkenissen sprak om de menigte dingen uit te leggen die sinds de totstandkoming van de wereld verborgen zijn gebleven. Laten we hier even bij stilstaan en de Heer danken voor zijn openbaring via gelijkenissen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten