User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5:27-32

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een vrouw kijkt om haar te begeren heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak ze af en werp ze van u weg; want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt. Ook is gezegd: Wie zijn vrouw verstoot moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw huwt begaat echtbreuk.’

Matteüs 5:27-32

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Hoe groot is de uitdaging die uitgaat van het evangelie: liefhebben en vertrouwen zoals God ons liefheeft en vertrouwt! Ik ben geroepen om als Jezus te zijn. ‘Hij had de mensen die hem toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan’ (Johannes 13:1).
  • Het heftige beeld van het uitrukken van het oog kan mij helpen om in te zien wat het voor mij en anderen betekent om niet liefdevol te zijn.
  • Om aan deze uitdaging gehoor te kunnen geven heb ik Gods erbarming en genade nodig. ‘Ik ben gekomen om zondaars te roepen’ (Marcus 2:17).
  • Omdat Hij volledig mens is, weet Jezus hoe moeilijk het voor ons is om de wet van de liefde te onderhouden. Mij wordt het ideaal voorgehouden van een liefde de altijd trouw is, waarbij ik mij bewust ben van mijn eigen zwakheid. Praat met Jezus over deze uitdaging.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten