User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5,13-16

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.'

Matteüs 5,13-16
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In de Schrift staat het licht symbool voor goedheid, de duisternis voor kwaad. Jezus beschreef zichzelf als het ‘Licht van de wereld’. Verrassend genoeg ging Hij toen verder en zei tegen zijn volgelingen: ‘Jullie zijn het licht van de wereld.’ Hij is ervan overtuigd dat we zullen bijdragen aan de verlichting van de mensen om ons heen in de mate dat we met Hem verenigd zijn.
  • ‘Je licht laten schijnen voor anderen’ is geen daad stellen of de aandacht vestigen op je goede eigenschappen. Het is gewoon zo goed als mogelijk handelen vanuit het licht dat je hebt ontvangen.
  • Dit is waartoe we geroepen zijn om te doen. Om dit daadwerkelijk te doen, moeten we de ontnuchterende uitspraak van Jezus in herinnering brengen: ‘Zonder Mij kun je niets doen.’ Vraag Hem dus om de duisternis, die je omringt, te helpen verlichten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Wat betekent zout voor mij? Wat betekent licht voor mij? In hoeverre erken ik alles wat mij gegeven is als geschenk en in hoeverre wil ik die gaven gebruiken?
  • Is God voor mij de ‘gever van alle goeds’? Ben ik dankbaar voor het leven dat ik nu leef? Als ik dankbaar ben, heb ik maar weinig reden tot klagen!

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten