User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 5:13-16

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.'

Matteüs 5:13-16

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Wat betekent zout voor mij? Wat betekent licht voor mij? In hoeverre erken ik alles wat mij gegeven is als geschenk en in hoeverre wil ik die gaven gebruiken?
  • Is God voor mij de ‘gever van alle goeds’? Ben ik dankbaar voor het leven dat ik nu leef? Als ik dankbaar ben, heb ik maar weinig reden tot klagen!

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten