User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 5:1-11

Het Woord van God

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennésaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.

Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: 'Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.' Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.' Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zich de beide boten tot zinkens toe.

Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: 'Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.' Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: 'Weest niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.' Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen.

 

Lucas 5:1-11
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is geen pleidooi voor een Blijde Boodschap vol succes dat ons vertelt dat als we de juiste dingen doen, God ons zal zegenen met een overvloed aan rijkdom en gezondheid - en dat als we de beloofde overvloed niet krijgen, het onze eigen schuld is.
  • De echte boodschap hier zit in de laatste woorden: 'Ze lieten alles achter en volgden Hem.' Ze lieten hun grote vangst achter, omdat ze in plaats daarvan gefascineerd waren door de persoon van Jezus. Ook wij moeten 'eerst het koninkrijk van God zoeken' - wij moeten in Gods wereld leven en van daaruit de gebeurtenissen beoordelen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten