User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 3,20-35

Het Woord van God

In die tijd ging Jezus naar huis en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten. Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om hem mee te nemen, want men zei dat hij niet meer bij zijn verstand was.
Ook de schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden over Jezus dat Beëlzebub in hem huisde en dat hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef. Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen: “Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, Ik zeg u: alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heilige Geest krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.” Dit omdat zij gezegd hadden: er huist een onreine geest in hem.

Intussen waren zijn moeder en zijn broeders aangekomen, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Er zat veel volk om hem heen, dat het bericht doorgaf: "Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar u." Hij gaf hun ten antwoord: "Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders?" En terwijl hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten zei hij: "Ziehier mijn moeder en mijn broeders. "Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen."

Marcus 3,20-35
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als de familie bijeenkomt moet je goed luisteren naar wat zij over iemand te zeggen heeft. Maar misschien begrijpt de familie het ook niet helemaal!
  • Jezus sticht een nieuwe gemeenschap, die niet gefundeerd is op bloedbanden of het gezonde verstand dat nodig is om je in je geboortedorp te handhaven.
  • Heeft jouw geloofsinzet jou gebracht naar nieuwe verbanden waar je familie niet bij kan?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten